Rekonstrukcja ACL

Zabiegi

Zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykonywany jest z powodu jego całkowitego uszkodzenia. Do uszkodzenia więzadła dochodzi w czasie urazu skrętnego stawu kolanowego. Więzadło krzyżowe przednie (ACL) jest strukturą łączącą kość piszczelową z bocznym kłykciem kości udowej. Zabezpiecza podudzie przed nadmiernym i nieprawidłowym przesunięciem do przodu względem uda. Nadmierne przesuniecie podudzia pacjent odczuwa jako uczucie niestabilności, któremu towarzyszy często ostry ból oraz obrzęk kolana. W chwili przemieszczenia powierzchnie stawowe oraz łąkotki znajdują się w nieprawidłowym położeniu, co często powoduje ich zniszczenie. Niestabilności kolana nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia innych, dotychczas jeszcze zdrowych struktur stawowych (łąkotek i chrząstki stawowej), a w końcowym efekcie do rozwoju wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Zabieg rekonstrukcji ACL wykonywany jest zazwyczaj w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Zniesione jest czucie bólu od pasa w dół. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego wykonywana jest z użyciem technik artroskopowych. W początkowym etapie zabiegu chirurg wykonuje punkowe cięcie skóry, przez które do wnętrza stawu wkładane jest wąskie narzędzie zakończone kamerą. Następnie z drugiego punkowego cięcia do stawu wkładane są narzędzia i przeszczep więzadła, które jest mocowane w dwóch tunelach kostnych: udowym i piszczelowym. W zabiegu tym uszkodzone więzadło zastępowane jest grubym pęczkiem, który musi być napięty w całym zakresie ruchomości stawu kolanowego, a w szczególności w ostatniej fazie jego tj. wyprostu. W naszym szpitalu wykonujemy rekonstrukcje z użyciem różnych materiałów. Mogą to być własne ścięgna pacjenta np. z mięśnia półbłoniastego i połścięgnistego lub z materiałów sztucznych. W końcowym etapie zabiegu chirurg wypłukuje wnętrze stawu z krwi i w stawie pozostawia się dren. Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. O szczegółach postępowania w okresie pooperacyjnym dowie się pacjent po zabiegu.

 

Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem oraz jego pomoc przy pierwszej pionizacji, uczy poruszać się z pomocą kul łokciowym, jak również udziela instrukcji w zakresie ćwiczeń wykonywanych samodzielnie. Dodatkowym wsparciem w procesie rehabilitacji jest użycie szyn CPM do ciągłego ruchu biernego.

1,5 godziny

Czas trwania zabiegu

2 dni

Pobyt w klinice

podpajęczynówkowe

Znieczulenie

3 miesiące

Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza

Zalecenia przed operacją:

 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest wykonywana z reguły u pacjentów młodych i w średnim wieku. Jest zaliczana do mniejszych zabiegów ortopedycznych. W celu przygotowania się do zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego należy wykonać badania laboratoryjne oraz oznaczyć grupę krwi. Wszystkie badania możemy wykonać bezpośrednio przed zabiegiem, jednak ich wcześniejsze wykonanie zwiększa prawdopodobieństwo wykonania zabiegu.

Zalecenia po operacji:

 

  • zmiana opatrunków co 2 dni oraz usunięcie szwów skórnych w 10-tej dobie od zabiegu
  • ćwiczenia usprawniające wg schematu przedstawionego przez rehabilitanta w szpitalu
  • odciążanie operowanej kończyny przez okres wskazany na karcie informacyjnej
  • stosowanie pończoch i kompresoterapii
  • stosowanie leków przeciwbólowych
  • stosowanie leków przeciwzakrzepowych