Artroskopia barku

Zabiegi

Dzięki artroskopii barku leczenie powszechnego problemu jakim jest ból barku stało się znacznie bardziej przyjazne dla pacjenta. Mała inwazyjność procedury, i związana z nią oszczędność tkanek znajdujących się “po drodze” do stawu, pozwoliła radykalnie zmniejszyć ilość powikłań i skróciła powrót do normalnego funkcjonowania.

Na wyraźne podkreślenie zasługuje też fakt, że endoskopowe wykonanie zabiegu pozwala na znacznie dokładniejsze wykonanie czyniąc powrót do uprawiania sportu na poprzednim poziomie możliwym – czego często nie zapewniały operacje „na otwarto”.

Artroskopia barku jest zabiegiem leczniczym a możliwości współczesnej diagnostyki wyeliminowały praktycznie tzw. artroskopie diagnostyczne.

W diagnostyce istotne są:
– prawidłowo zebrany wywiad
– badanie kliniczne
– badania obrazowe: rtg, rezonans magnetyczny (MRI) i tomografia komputerowa (TK)

Artroskopia barku to szerokie spektrum procedur i schorzeń, które dzięki niej możemy skutecznie zaopatrzyć.
Główne z nich to:
– niestabilność stawu ramienno-łopatkowego,
– nawrotowe zwichnięcie barku,
– uszkodzenia ścięgien mięśni stożka rotatorów,
– uszkodzenia ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia (bicepsa),
– SLAP,
– zapalenie kaletki podbarkowej,
– konflikt podbarkowy,
– zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego ACJ (uszkodzenia więzadeł kruczo-obojczykowych)
– zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego,
– zwapnienia stożka rotatorów,
– zmiany zwyrodnieniowe (artroza) stawu ramienno-łopatkowego.

Bóle barku są jedną z najczęściej zgłaszanych ortopedzie dolegliwości ze strony narządu ruchu i dotyczą osób w każdym wieku. Spowodowana takim bólem dysfunkcja może wpływać w istotny sposób na jakość życia chorych utrudniając normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności. Przyczyny omawianych patologii barku to rozległe spektrum urazów i przeciążeń w wyniku uprawiania sportu, również amatorskiego, poprzez nagłe dźwignięcie ciężkiego przedmiotu albo długotrwały bezruch, aż do nieprawidłowej postawy ciała i siedzącego trybu życia, które osłabiają mięśnie obręczy barkowej.

Artroskopia barku wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Można dodatkowo zastosować blokadę splotu barkowego. Zabieg wykonywany jest z użyciem endoskopowego zestawu wizyjnego. W naszej klinice pacjent w trakcie zabiegu jest układany w pozycji siedzącej. Chirurg wykonuje kilka małych nacięć skóry nad barkiem, przez które do wnętrza stawu wkładana jest optyka artroskopowa i narzędzia używane do naprawy.

Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. Szczegóły postępowania w okresie pooperacyjnym są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju przeprowadzonej naprawy.

Najczęściej zalecany jest 6-tygodniowy okres unieruchomienia w ortezie. W trakcie tego okresu zalecamy łagodne ćwiczenia, pozwalamy na zdejmowanie ortezy do toalety i ćwiczeń ale kluczowe jest unieruchomienie w ortezie w trakcie snu, uniemożliwiające niekontrolowane ruchy kończyną. W trakcie rehabilitacji trwającej około 6 (2-9) miesięcy zwracamy uwagę na właściwą odbudowę mięśni, rozciąganie, rolowanie i terapię manualną – szczególną uwagę zwracając na naukę ćwiczeń obniżających głowę kości ramiennej.

Opracował: dr Arkadiusz Koniarski – http://artrokoniarski.pl/

30 min – 3 hrs

Czas trwania zabiegu

2 dni / 1 noc

Pobyt w klinice

ogólne z ewentualną blokadą splotu barkowego

Znieczulenie

1 rok (od 3-9 m-cy rehabilitacji – średnio 6 m-cy)

Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza

Zalecenia przed operacją:

 

Artroskopia barku jest wykonywana u pacjentów w każdym wieku. Zaliczana jest do zabiegów średnich. Z uwagi na pozycję siedzącą (beach chair) w trakcie zabiegu, konieczność utrzymania ciśnienia tętniczego na niskim poziomie konieczna jest konsultacja lekarza internisty w przypadku osób starszych lub obciążonych schorzeniami przewlekłymi, szczególnie układu krążenia. W celu przygotowania się do zabiegu artroskopowego należy wykonać badania laboratoryjne oraz oznaczyć grupę krwi. Wszystkie badania możemy wykonać bezpośrednio przed zabiegiem, jednak ich wcześniejsze wykonanie zwiększa prawdopodobieństwo wykonania zabiegu. Szczegółowy wykaz niezbędnych i zalecanych badań przed zabiegiem artroskopowym otrzymają Państwo podczas konsultacji.

Zalecenia po operacji:

 

  • zmiana opatrunków co 2 dni oraz usunięcie szwów skórnych w 10-14-tej dobie od zabiegu
  • ćwiczenia usprawniające wg schematu przedstawionego przez rehabilitanta w szpitalu
  • unieruchomienie w ortezie operowanej kończyny przez okres wskazany na karcie informacyjnej
  • stosowanie leków przeciwbólowych