Cennik

Szanowni Pacjenci, informujemy, że w naszym szpitalu nie realizujemy zabiegów operacyjnych u dzieci poniżej 3 roku życia.

Ortopedia

Endoprotezoplastyki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego od 20 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 20 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu barkowego od 28 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu biodrowego od 25 700 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu kolanowego od 25 700 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 16 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia kolana
Operacja więzadeł pobocznych kolana 7 600 zł + koszt implantu
Osteotomia okolicy stawu kolanowego od 9 200 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja niestabilności rzepki (metoda artroskopowa lub otwarta) 8 500 zł
Cysta Bakera 6 100 zł
Plastyka chrząstki metodą mozaikową 10 900 zł
Artroskopia diagnostyczno-lecznicza kolana od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 7 800 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACL) od 10 700 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego (PCL) od 12 000 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja uszkodzeń chrzęstno – kostnych stawu kolanowego od 12 000 + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu kolanowego od 5 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Synowektomia stawu kolanowego od 7 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia ręki
Operacja cieśni nadgarstka od 3 500zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja w chorobie Dupuytrena od 4 800zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palca przeskakującego od 3 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi rekonstrukcyjne, naprawcze powikłania po uszkodzeniach ścięgien, nerwów od 10 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Leczenie operacyjne torbieli galaretowatej (ganglion) od 3 500 zł
Resekcja kaletki – kończyna górna od 5 600 zł
Mały zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 5 700 zł
Średni zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 7 600 zł
Duży zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 9 200 zł
Centrum Rekonstrukcji Splotu Ramiennego i Nerwów Obwodowych
Zabieg rekonstrukcyjny w całkowitym uszkodzeniu splotu ramiennego od 35 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg rekonstrukcyjny w częściowym uszkodzeniu splotu ramiennego od 31 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie części podobojczykowej splotu ramiennego z dostępu pachowego od 19 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzenia pojedynczego nerwu obwodowego od 14 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzeniu nerwów obwodowych od 16 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza splotu ramiennego od 26 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza nerwu obwodowego od 16 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia barku
Artroskopia barku z leczeniem stenozy podbarkowej od 8 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów i odbarczenie ciasnoty podbarkowej od 10 800 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie/rekonstrukcja obrąbka stawu barkowego od 10 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nawykowego zwichnięcia barku sposobem Bristowa od 10 200 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia biodra
Artroskopia biodra od 13 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powięzi „biodra trzaskającego” od 7 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu biodrowego od 6 600 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) od 9 900 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) z podaniem „komórek macierzystych” od 12 700 zł
Chirurgia stopy i stawu skokowego
Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) od 5 600 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) i palec młotkowaty od 7 200 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Palec młotkowaty od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha sztywnego (usztywnienie lub cheilektomia) od 4 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego od 7 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego od 9 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza korekcyjna stawu skokowego górnego sposobem llizarowa od 18 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia urazowa narządu ruchu
Kończyna górna
Zespolenie złamania paliczków i kości śródręcza od 7 000 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości przedramienia od 7 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie śródszpikowe złamań kości ramiennej od 8 600 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolicy barku

(złamanie obojczyka, uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego, złamanie głowy kości ramiennej)

od 9 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Kończyna dolna
Zespolenie złamania przezkrętarzowego

(DHS lub gwoździem śródszpikowym)

od 14 100 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania szyjki kości udowej

(śruby kaniulowane)

od 14 100 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolic stawu kolanowego od 9 000 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kostek goleni od 7 700 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości śródstopia od 7 000 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie ścięgna Achillesa od 7 500 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – jedna strona od 7 600 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – obie strony od 9 200 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia (W zależności od rodzaju zespolenia – ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej) od 5 900 zł
Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 4 800 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 2 000 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 800 zł
Ortopedia dziecięca
Osteotomia miednicy, pełna rekonstrukcja stawu biodrowego od 16 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia wewnętrznego – udo, miednica od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości – kość udowa/miednica, kość piszczelowa/strzałkowa od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość udowa od 11 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość udowa od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja pierwotna i wtórna wrodzonych i nabytych deformacji – kości (ramienna, udowa) od 11 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wydłużenie ścięgien (Ponseti), przykurcze palców od 4 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

BIO ORTHO SPORT – Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów dr n. med. prof. WSF Bogusława Sadlika
Staw kolanowy
Artroskopia stawu kolanowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z podaniem komórek macierzystych ze szpiku kostnego od 15 600 zł do 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem antologicznych wiórów chrzęstnych od 15 600 zł do 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym od 17 100 zł do 19 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 27 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa od 12 000 zł w tym cena implantów Medgal

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja lub augmentacja PCL jednopęczkowa od 14 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa od 11 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 13 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL dwupęczkowa od 15 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 14 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki więzadłem MCL od 15 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 7 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przeszczep łąkotki z wykorzystaniem materiału z banku tkanek od 20 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 20 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 10 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Tomfix od 12 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia DFO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 11 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Synthes od 13 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO lub DFO z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 18 200 zł do 27 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna jednoprzedziałowa z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 18 200 zł do 27 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Iniekcja dostawowa komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej metodą LipoCell Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej
Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 7 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego z resekcją ganglionów od 7 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu z dojścia tylnego i przedniego od 8 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL i CFL) metodą Brostroma od 13 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego i piętowo-skokowego (ATFL i CFL) metodą INSERT od 13 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Reinsercja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) lub piętowo-strzałkowego (CFL) w przypadku świeżego uszkodzenia od 13 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy cześciowego uszkodzenia więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego od 17 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego z jednoczasowym zabiegiem naprawczym ATFL lub CFL od 20 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego z korekcją ustawienia od 14 900 zł do 16 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego i piętowo-skokowego z użyciem gwoździa odpiętowego od 18 200 zł do 20 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Potrójna artrodeza tyłostopia od 19 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna nadkostkowa od 12 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej wydłużająca kolumnę boczną stopy od 10 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej z przesunięciem guza piętowego od 11 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna w obrębie śródstopia od 11 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawów stępu od 13 200 zł do 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona od 8 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych z artoerezą zatoki stępu od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artoereza zatoki stępu od 6 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego z założeniem dystraktora zewnętrznego od 19 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia dystraktora zewnętrznego od 5 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia implantów w obrębie stawu skokowego i stopy od 5 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Fizjoterapia

FIZYKOTERAPIA
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Tens 25 zł 225 zł
Diadynamik / prądy interferencyjne 25 zł 225 zł
Jonoforeza 30 zł 270 zł
Elektrostymulacja 25 zł 225 zł
Galwanizacja 25 zł 225 zł
Ultradźwięki 25 zł 225 zł
Fonoforeza 30 zł 270 zł
Laser wysokoenergetyczny 65 zł
Magnetoterapia 25 zł 207 zł
Sollux 25 zł 208 zł
Krioterapia miejscowa 26 zł 234 zł
Fala uderzeniowa 80 zł 4 + 1 gratis = 320 zł
Masaż wirowy kończyn dolnych 30 zł 270 zł
Masaż wirowy kończyn górnych 30 zł 270 zł
KINEZYTERAPIA
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Ćwiczenia instruktażowe 20-30 minut 100 zł
Ćwiczenia na przyrządach/ UGUL – cena/jeden staw 25 zł 225 zł
Rower treningowy 25 zł 225 zł
Bieżnia 25 zł 225 zł
Szyna do ćwiczeń biernych CPM staw kolanowy (45 min.) 33 zł 288 zł
Szyna do ćwiczeń biernych CPM staw barkowy 33 zł 288 zł
MASAŻE
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Masaż suchy do 30 minut 150 zł 1350 zł
APLIKACJA KINESIOLOGY / ACTIVE TAPING 35 zł mała / 60 zł duża
TERAPIA INDYWIDUALNA
(metody FDM, PNF, terapia manualna, punkty spustowe)
1 zabieg
terapia 30-45 minut 180 zł
KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
konsultacja z fizjoterapeutą 100 zł

CENNIK PAKIETÓW REHABILITACYJNYCH:

ACL STEP 1. PAKIET
krioterapia
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
6 wizyt x 145 minut = 1600 zł

 

12 wizyt x 145 minut – 3100 zł

ACL STEP 2.
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
ćwiczenia na przyrządach
10 wizyt x 110 minut – 2050 zł
PAKIET ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO
krioterapia
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
6 wizyt x 145 minut = 1600 zł

 

12 wizyt x 145 minut – 3100 zł

PAKIET PO ARTROSKOPII BARKU
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM
6 wizyt x 155 minut = 1600 zł

12 wizyt x 155 minut – 3100 zł

PAKIET ZABIEGÓW FIZYKALNYCH MAX
Ultradźwięki
elektroterapia
magnetoterapia
10 wizyt x 35 minut – 650 zł
PAKIET KRĘGOSŁUP
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
masaż
ćwiczenia indywidualne
10 wizyt x 110 minut – 2280 zł
PAKIET PO ENDOPROTEZIE – turnus ambulatoryjny
krioterapia
ultradźwięki
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
masaż wirowy kończyn górnych
lampa Sollux
10 wizyt x 180 minut – 2900 zł
PAKIET W ZESPOŁACH BÓLOWYCH
fonoforeza z lekiem
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
10 wizyt x 55 minut – 1930 zł
PAKIET MINI W ZESPOŁACH BÓLOWYCH
fonoforeza z lekiem
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
5 wizyt x 55 minut – 850 zł
PAKIET WADY POSTAWY U DZIECI
ćwiczenia / terapia, sollux, masaż wirowy, kinesiotaping/dynamictaping 10 wizyt x 90 minut
1800 zł

Ceny turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów operowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym Orthos:

1 tydzień (7 dni) – pokój wieloosobowy* – 3 900 zł
Każdy kolejny tydzień w pokoju wieloosobowym* – 3 500 zł

*- pokój 2- lub 3-osobowy

 

Ceny turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów nieoperowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym Orthos:
1 tydzień (7 dni) – pokój wieloosobowy* – 4 200 zł
Każdy kolejny tydzień w pokoju wieloosobowym* – 3 800 zł

*pokój 2- lub 3-osobowy
Minimum 30 zabiegów tygodniowo.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o 7 dni.

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
Usunięcie pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia) klasyczna/laparoskopowa od 7 200 zł (klasycznie)

od 8 600 zł (laparoskopowo)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo od 9 400 zł jednostronna + cena siatki – dorośli
od 8 700 zł jednostronna + cena siatki – dzieci
od 10 900 zł obustronna + cena siatki – dorośli
od 9 900 zł obustronna + cena siatki – dzieci
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie („na otwarto”) 7 500 zł + cena siatki – dorośli
6 200 zł + cena siatki – dzieci
Operacja przepukliny udowej klasycznie od 7 500 zł + cena siatki
Operacja przepukliny udowej laparoskopowo od 9 400 zł + cena siatki
od 10 900 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej klasycznie od 7 200 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej laparoskopowo od 9 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej klasycznie (w zależności od wielkości) od 10 500 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej laparoskopowo od 10 900 zł + cena siatki
Operacja cysty pilonidalnej od 6 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego od 8 600 zł
Klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego od 7 700 zł
Hybrydowa rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej (w cenie zamknięcie jednej przepukliny) od 26 000 zł + 2000 zł za każdą kolejną przepuklinę + cena siatki
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym (zabieg ambulatoryjny) od 650 zł

(każda kolejna zmiana plus 200 zł)

Wycięcie zmiany skórnej (zabieg ambulatoryjny) od 500 zł

(każda kolejna zmiana plus 200 zł)

Mały zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (zabieg ambulatoryjny) od 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 4 400 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 2 000 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 800 zł
Chirurgia tarczycy
Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu od 11 000 zł (częściowe usunięcie)
od 13 200 zł (całkowite usunięcie)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wycięcie tarczycy z nowotworem – z zastosowaniem neuromonitoringu od 17 600 zł
Chirurgia Naczyniowa
Skleroterapia/ echoskleroterapia miejscowa (skleroterapia pod kontrolą USG)

W cenę zabiegu wliczona kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy oraz dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć bezpośrednio po wizycie).

600 zł pierwsza ampułka,
180 zł każda kolejna ampułka
Laseroterapia endowaskularna (EVLA)

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć bezpośrednio po wizycie).

od  5 000 zł jedna noga, od 6 900 zł dwie nogi
Laseroterapia endowaskularna (EVLA) + skleroterapia

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć bezpośrednio po wizycie).

od  5 500 zł jedna noga, od 7 400 zł dwie nogi
Miniflebektomia

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 3 500 zł
Krosektomia + laseroterapia endowaskularna ELVT

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 6 000 zł
Krosektomia + laseroterapia endowaskularna EVLT + skleroterapia

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 7 000 zł
Podwiązanie żylaków / CHIVA

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 4 000 zł
Usuwanie żylaków sposobem klasycznym na jednej nodze

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 5 800 zł
Usuwanie żylaków sposobem klasycznym na dwóch nogach

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 7 500 zł
Chirurgia dziecięca – konsultacje kwalifikacyjne do zabiegów odbywają się w naszej przychodni oraz w Centrum Medycznym SuperMed – ul. Bulwar Ikara 16 wejście A, Wrocław, tel. +48 533 53 53 69
Operacja przepukliny pępkowej od 6 200 zł + cena siatki (klasycznie)
od 8 200 zł + cena siatki (laparoskopowo)
Operacja przepukliny kresy białej od 7 700 zł + cena siatki (klasycznie)
od 9 900 zł + cena siatki (laparoskopowo)
Operacja wodniaka jądra 5 800 zł
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie od 6 200 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo od 8 700 + cena siatki (jednostronna)
od 9 900 zł + cena siatki (obustronna)
Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo 8 800 zł
Operacja wnętrostwa (niezstąpienia jądra) 6 100 zł (jednostronna)
7 700 zł (obustronna)
Laparoskopia zwiadowcza w przypadku braku jądra od 6 600 zł
Operacja stulejki lub obrzezanie w znieczuleniu ogólnym 5 000 zł
Przecięcie wędzidełka napletka w znieczuleniu ogólnym 5 000 zł
Przecięcie wędzidełka napletka w znieczuleniu miejscowym 1 900 zł
Usunięcie znamienia skórnego w znieczuleniu ogólnym od 3 300 zł
Usunięcie znamienia skórnego w znieczuleniu miejscowym 1 300 zł
Usunięcie guzka tkanki podskórnej w znieczuleniu ogólnym 5 000 zł
Usunięcie guzka tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym 1 500 zł
Usunięcie torbieli dermoidalnej w znieczuleniu ogólnym 6 100 zł
Plastyka wrastającego paznokcia w znieczuleniu ogólnym 5 000 zł
Plastyka wrastającego paznokcia w znieczuleniu miejscowym 1 800 zł
Operacja zatoki pilonidalnej 6 100 zł
Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Onkologia

Chirurgia onkologiczna
Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu miejscowym od 4 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu ogólnym od 5 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym od 4 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu ogólnym od 5 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z węzłami chłonnymi pachy od 9 900 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z procedurą węzła wartowniczego od 9 900 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Amputacja piersi sposobem Patey’a od 9 900 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie nowotworu tarczycy od 17 600 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Badanie histopatologiczne podczas zabiegu onkologicznego 1 000 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym – dr M.Pudełko 1000 zł (każda kolejna zmiana + 400 zł)
Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Chirurgia plastyczna

*Ceny obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.

Zabiegi w obrębie głowy i twarzy
Plastyka uszu od 6 500 zł
Zmniejszanie uszu od 14 000 zł
Plastyka nosa z osteotomią od 29 000 zł
Plastyka części chrzęstnej nosa – plastyka czubka nosa od 23 000 zł
Plastyka nosa wtórna z osteotomią od 42 000 zł
Plastyka powiek górnych od 6 000 zł
Plastyka powiek dolnych od 8 000 zł
Plastyka powiek górnych i dolnych od 12 000 zł
Zabiegi w obrębie brzucha
Plastyka powłok brzusznych od 20 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uwzględniany po konsultacji lekarskiej)

Hybrydowa rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej (w cenie zamknięcie jednej przepukliny) od 26 000 zł + 2 000 zł za każdą kolejną przepuklinę + cena siatki

(Ostateczny koszt zabiegu uwzględniany po konsultacji lekarskiej)

Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Laryngologia

Laryngologia
Adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego od 6  000 zł
Adenotomia + paracenteza od 6 800 zł
Adenotomia + drenaż jednostronny od 7 000 zł
Adenotomia + drenaż dwustronny od 7 800 zł
Adenotonsillotomia + drenaż dwustronny od 8 600 zł
Adenotosillotomia – usunięcie migdałka gardłowego i podcięcie migdałków podniebiennych od 7 600 zł
Adenotonsillotomia z paracentezą od 8 200 zł
Adenotonsilektomia – usunięcie migdałka gardłowego i usunięcie migdałków bocznych wraz z torebką od 8 000 zł
Tonsillektomia – usunięcie migdałków podniebiennych od 7 600 zł
Tonsillotomia – przycięcie migdałków podniebiennych od 6 500 zł
Septoplastyka – korekcja skrzywienia przegrody nosowej od 7 600 zł
Kleinsasser – wziernikowanie krtani od 6 900 zł
Udrażnianie dróg łzowych od 7 700 zł
Dren jednostronny od 3 900 zł
Dren dwustronny od 4 300 zł
Usunięcie drenu – kontynuacja leczenia 1 500 zł
Usunięcie drenu – po operacjach wykonywanych w innej placówce 2 800 zł
Konchoplastyka (elektrokoagulacja) od 3 100 zł
Elektrokoagulacja w znieczuleniu miejscowym od 2 000 zł
Leczenie krwawień z nosa metodą koagulacji 800 zł
Separacja zrostów wewnątrznosowych od 1 200 zł
FESS – operacja zatok przynosowych od 10 300 zł
mini FESS (jedna lub dwie zatoki) od 8 300 zł
podcięcie wędzidełka języka – frenulektomia (z anestezjologiem – analgosedacja) od 3 300 zł
podcięcie wędzidełka języka – frenulektomia, diatermią (bez anestezjologa – znieczulenie miejscowe) od 1 100 zł
Zamykanie naczyń w nosie (jednostronnie) od 800 zł
Zamykanie naczyń w nosie (dwustronnie) od 1000 zł
Dodatkowa doba pobytu w szpitalu – (w cenie zabiegu FESS 2 doby) 900 zł
Otolaryngologia
Myringoplastyka przezprzewodowa – plastyka błony bębenkowej (mała perforacja)

Miringoplastyka z cięcia zausznego (duża perforacja)

od 7 500 zł

od 10 000 zł

Stapedektomia – chirurgia strzemiączka od 13 000 zł
Wycięcie perlaka/polipa ucha środkowego od 13 000 zł
Tympanoplastyka – rekonstrukcja błony bębenkowej/kosteczek słuchowych od 13 000 zł
Ossikuloplastyka – plastyka kosteczek słuchowych od 13 000 zł
Laryngologia – inne świadczenia
Konsultacja otolaryngologiczna 300 zł
Elektrokoagulacja w znieczuleniu miejscowym od 2 000 zł
Podcięcie wędzidełka języka diatermią 1 100 zł
Podcięcie wędzidełka języka nożyczkami 350 zł
Zabieg usunięcia kamienia z przewodu wyprowadzającego ślinianki 450 zł
Paracenteza 600 zł
Toaleta ucha po operacjach ucha (w tym operacjach radykalnych) 400 zł
Usunięcie zmian z języka, podniebienia, migdałków (+ badanie histopatologiczne) od 500 zł
Separacja zrostów wewnątrznosowych od 1 200 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – jednostronny 700 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) dwustronny 900 zł
Leczenie krwawień z nosa metodą koagulacji 800 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 500 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha 600 zł
Tamponada przednia nosa 400 zł
Podanie leku do jamy bębenkowej 700 zł
Oczyszczanie uszu z woskowiny pod mikroskopem 400 zł
Usuwanie zmian skórnych w zakresie głowy i szyi (+ badanie histopatologiczne) od 400 zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, kaszaka głowy i szyi w znieczuleniu miejscowym (+ badanie histopatologiczne) od 600 zł
Zamykanie naczyń w nosie (jednostronnie) 800 zł
Zamykanie naczyń w nosie (dwustronnie) 1000 zł
Tympanometria (bez konsultacji) 20 zł
Otoemisja akustyczna 40 zł
Badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (BERA) 350 zł
Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Neurochirurgia

Neurochirurgia
Kriolezja

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 2 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

TESI

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 1 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia lędźwiowa (mikrodyscektomia) od 15 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie nerwów rdzeniowych ze zrostów – reoperacja od 21 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Discektomia lędźwiowa +stabilizacja międzywyrostkowa od 23 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Stabilizacja międzywyrostkowa (implant międzykolczysty) od 10 900 zł + cena implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja stenozy lędźwiowej metodą mikrochirurgiczną od 18 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-jeden poziom od 18 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-powyżej jednego poziomu od 20 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Korporektomia szyjna ze stabilizacją koszem i płytą od 24 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka jednopoziomowa od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka wielopoziomowa od 10 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cieśni nadgarstka od 4 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu łokciowego w okolicy rowka od 4 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu strzałkowego w okolicy głowy strzałki od 4 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nerwów obwodowych inna (np.anastomoza VII-XII) od 10 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora rdzenia kręgowego (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 15 000 zł + cena elektrody,
II etap – od 15 000 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora nerwów krzyżowych (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 15 000 zł + cena elektrody,
II etap – od 15 000 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacja pompy Baklofenowej/Morfinowej od 15 200 zł + cena pompy

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza kanału kręgowego od 24 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja jamistości rdzenia kręgowego od 18 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Ginekologia

Zabiegi ginekologiczne laparoskopowe
Laparoskopia diagnostyczna miednicy mniejszej od 8 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopia diagnostyczna miednicy mniejszej z badaniem drożności jajowodów od 9 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wodniaków jajowodów od 10 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie łagodnych postaci endometriozy od 13 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie zaawansowanych postaci endometriozy od 16 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie endometriozy głęboko naciekającej od 20 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie zrostów miednicy mniejszej od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe wyłuszczenie guza (torbieli) jajnika od 12 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie jajnika lub przydatków od 12 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka (mięśniaków) macicy od 15 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie (amputacja) trzonu macicy (LSH, LASH) od 13 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie całkowite macicy TLH (usunięcie trzonu macicy i szyjki macicy) od 16 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezpochwowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej (LAVH) od 16 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezpochwowe usunięcie wypadającej macicy (LAVH) z laparoskopowym podwieszeniem pochwy do więzadeł obłych i plastyką pochwy i krocza od 18 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie macicy z węzłami chłonnymi biodrowymi (w przypadku np. raka endometrium) od 27 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie ciąży pozamacicznej od 10 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe odtworzenie ciągłości jajowodów (Tubal Reversal Ligation) od 17 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe podwieszenie wypadającej macicy (sakrokolpopeksja) przy pomocy implantu od 17 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uteropeksja boczna sposobem Dubuisson (leczenie wypadania macicy) od 16 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi ginekologiczne plastyczne i estetyczne:
Plastyka tylnej ściany pochwy i krocza (waginoplastyka, zwężenie pochwy, vagina tightening) od 10 700 zł
Plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy i krocza (waginoplastyka, zwężenie pochwy, vagina tightening) od 11 800 zł
Labioplastyka obustronna metodą TRIM od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka obustronna metodą V (pozostawienie naturalnego wyglądu warg sromowych) od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka obustronna metodą deepithelizacji (pozostawienie naturalnego wyglądu warg sromowych) od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą TRIM od 6 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą V od 5 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą deepithelizacji od 6 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka warg sromowych większych od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Redukacja napletka łechtaczki (Clitoral Hood Reduction) od 6 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Odtworzenie błony dziewiczej od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wypełnienie warg sromowych większych tłuszczem (fat transfer) od 9 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu:
Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą założenia slingu TOT lub TVT od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi chirurgii jednego dnia:
Usunięcie endometriozy z blizny po cięciu cesarskim z lokalizacją w tkance podskórnej (w znieczuleniu miejscowym) od 7 500 zł
Usunięcie głębokiej endometriozy z blizny po cięciu cesarskim(penetrującej do powięzi) od 9 800 zł
Usunięcie endometriozy z blizny po nacięciu krocza od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgiczne wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Konizacja szyjki macicy od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Amputacja szyjki macicy od 8 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Podwieszenie macicy do powłok sposobem Lee od 9 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uteropeksja boczna macicy sposobem Dubuisson (leczenie wypadania macicy) od 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Badanie histopatologiczne podczas zabiegu ginekologicznego 600 zł

Chirurgia szczękowo twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa
BSSO (obustronne, strzałkowe rozdzielenie żuchwy) dla wad III kl. szkieletowej od 16 500 zł*
BSSO dla wad II kl. szkieletowej od 19 800 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort od 36 600 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort od 35 200 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 46 200 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 40 400 zł*
Osteoplastyka szczęki – Le Fort I osteotomy od 23 100 zł*
Osteoplastyka szczęki + segmentacja od 25 300 zł*
Osteoplastyka trzonu żuchwy (wing osteotomy) od 23 100 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) dwusegmentowe od 25 300 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) trzy-, lub czterosegmentowe od 27 500 zł*
SARME (poszerzenie żuchwy z dystraktorem) od 27 500 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 1-częściowa od 7 700 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 3-częściowa od 9 900 zł*
GENIOPLASTYKA powiększająca od 11 600 zł*
Autogenny przeszczep kości z talerza biodrowego 7 200 zł
Allogenny wszczep do kości twarzy (w zależności od rodzaju i ilości użytego materiału) od 2200 zł za 1 cc
Usunięcie płytek i śrub tytanowych po zabiegu ortognatycznym (znieczulenie miejscowe) 500 zł od zespolenia
Dodatkowa doba pobytu Pacjenta w szpitalu 900 zł

(dotyczy dodatkowej doby, na życzenie Pacjenta, poza czas wyznaczony w ramach standardowej hospitalizacji)

Poradnia

Konsultacja anestezjologiczna – 150 zł
Poradnia Ortopedyczna
Konsultacja ortopedyczna od 250 zł do 350 zł
USG ortopedyczne 70 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Patkowski 300 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Sankowski 300 zł
Konsultacja ortopedyczna z USG – dr n. med. Andrzej Puźniak 350 zł
Konsultacja ortopedyczna – prof. dr. hab. n. med. Jerzy Gosk 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Jacek Martynkiewicz 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Mirosław Kulej 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Monika Moczko 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Roman Sobolewski 300 zł
Konsultacja ortopedyczna z USG – dr hab. n. med. Bogusław Sadlik 350 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Sadlik – pierwsza wizyta 350 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Sadlik – kolejna wizyta 350 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Kochman 350 zł
Konsultacja preluksacyjna z USG (dr Jagoda Patkowska) 250 zł
Konsultacja ortopedyczna dla biegaczy (oraz pozostałe konsultacje dr P.Fudaleja) 300 zł
Konsultacja z lekarzem rehabilitacji medycznej – dr Jagoda Patkowska 250 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna (15-30 minut) 90 zł
Ceny dodatkowych czynności w czasie konsultacji:
– iniekcja dostawowa (bez kontroli Rtg) 100 zł + koszt leku
– iniekcja okołostawowa (bez kontroli Rtg) 100 zł + koszt leku
– iniekcja okołokręgosłupowa) 1000 zł
   Dostępne leki do iniekcji w warunkach ambulatoryjnych (cena = lek + iniekcja):
– Artosyal 250 zł
– Synolis VA 690 zł
– Synvisc ONE 800 zł
– Biolevox HA ONE 2,5% 690 zł
– Biolevox HA 2,2% 350 zł
– Biovico WINT 1000 zł
– Cingal 750 zł
– Arthrum visk 75 790 zł
– Viscoplus matrix 950 zł
– Viscoplus Gel 650 zł
– Optivisc Single 790 zł
– ChondroGrid Kit 790 zł
– Vijoint 250 zł
– Diprophos 120 zł
– DepoMedrol/DepoMedrol z lid. 120 zł
– Fluicondral 60 380 zł
– Fluicondral 80 580 zł
– HIAL 2 ml 2,4% 350 zł
– Sectalon 3 ml, 40 mg, 2% 350 zł
– Sectalon 2,5 ml, 60 mg, 2,4% 650 zł
– Sectalon 3 ml, 90 mg, 3% 800 zł
* Jeśli wykonanie zabiegu wymaga użycia RTG (ramię C) lub bloku operacyjnego do kosztu bazowego (iniekcja + cena leku) należy dodać 500 zł
– punkcja stawu (bez kontroli Rtg)

  • punkcja stawu + wymaz
150 zł

250 zł

– założenie opatrunku gipsowego (zwykły) od 150 zł

gips w cenie

– założenie opatrunku gipsowego (gips syntetyczny) – kończyna górna od 250 zł

gips w cenie

– założenie opatrunku gipsowego (gips syntetyczny) – kończyna dolna od 300 zł gips w cenie
– usunięcie opatrunku gipsowego 120 zł
– usunięcie szwów skórnych

  • usunięcie szwów skórnych u pacjentów nie operowanych w naszym szpitalu
100 zł

200 zł

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Konsultacja chirurgiczna 300 zł
Ceny dodatkowych czynności w czasie konsultacji:
– usunięcie szwów skórnych

  • usunięcie szwów skórnych u pacjentów nie operowanych w naszym szpitalu
100 zł

200 zł

– Wymaz z rany – badanie bakteriologiczne (bakterie tlenowe lub beztlenowe) 100 zł
Konsultacja chirurgiczna – schorzenia tarczycy 300 zł
Konsultacja chirurgiczna wraz z USG 350 zł
– biopsja tarczycy 400 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego 300 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG Doppler 400 zł
Konsultacja chirurga flebologa 350 zł

(obejmuje kwalifikacja do zabiegów, badanie angiochirurgiczne, ustalenie strategii leczenia, w razie konieczności przepisanie leków)

Konsultacja chirurga flebologa z USG 350 zł

(obejmuje kompleksowe badanie USG D-D obu kończyn dolnych, ustalenie strategii leczenia, kwalifikacja do zabiegu lub przepisanie leków i dobór wyrobów kompresyjnych)

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Konsultacja chirurga onkologicznego 350 zł
Poradnia otolaryngologiczna
Konsultacja otolaryngologiczna 300 zł
Podcięcie wędzidełka języka nożyczkami 350 zł
Zabieg usunięcia kamienia z przewodu wyprowadzającego ślinianki 450 zł
Paracenteza 600 zł
Mały zabieg chirurgiczny w trakcie konsultacji od 500 zł
Usunięcie zmian z języka, podniebienia, migdałków (+ badanie histopatologiczne) od 500 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – jednostronny 700 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – dwustronny 900 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 500 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha 600 zł
Tamponada przednia nosa / ucha 400 zł
Podanie leku do jamy bębenkowej 700 zł
Poradnia Neurochirurgiczna
Konsultacja neurochirurgiczna 400 zł
Poradnia Endokrynologiczna
Konsultacja endokrynologiczna 400 zł
Biopsja tarczycy 400 zł
Pracownia RTG
Rtg (komplet projekcji) 100 zł
Rtg z opisem (komplet projekcji) 150 zł
Opis RTG 80 zł
RTG pomiarowe kończyn 250 zł
RTG pomiarowe kręgosłupa 200 zł
Konsultacja radiologiczna – badanie USG (brzuch lub piersi) z opisem tkanek miękkich 250 zł
Poradnia Geriatryczno-Internistyczna
Poradnia geriatryczna – pierwsza wizyta (1,5 h) 350 zł
Poradnia geriatryczna – kolejna wizyta (1 h) 250 zł

(Przygotowując się do konsultacji geriatrycznej należy przynieść spisane na kartce stosowane leki i dawkowanie, a także posiadaną dokumentację medyczną m.in. karty informacyjne z pobytów szpitalnych oraz karty konsultacji od różnych specjalistów, zalecenia pisemne od lekarzy. Jeśli pacjent posiada aparat słuchowy i okulary – prosimy zabrać je ze sobą. W przypadku diagnostyki zaburzeń pamięci – pacjent powinien zgłosić się na konsultację z opiekunem zorientowanym w sytuacji pacjenta)

Poradnia internistyczna (30 minut) 300 zł
Teleporada internistyczna 250 zł
Poradnia chirurgii plastycznej
Pierwsza konsultacja 350 zł
Badania EEG
EEG w czuwaniu 300 zł
EEG po nieprzespanej nocy 350 zł
EEG we śnie 400 zł

Biotechnologia

Biotechnologia  – osocza i komórki macierzyste
osocze Separator Angel System HD PRP – (bez lub z USG, znieczulenie miejscowe, ambulatorium) od 3 300 zł
osocze – Separator Angel System HD PRP (z RTG – znieczulenie miejscowe – na bloku operacyjnym) od 3 700 zł
osocze – Separator Angel System HD PRP (znieczulenie ogólne, zabieg na bloku operacyjnym) od 4 000 zł
osocze – strzykawka ACP lub ACP PRF fibryna bogatopłytkowa (znieczulenie miejscowe – z RTG, na bloku) od 1 500 zł
osocze – strzykawka ACP lub ACP PRF fibryna bogatopłytkowa (znieczulenie miejscowe – nie na bloku) od 1 000 zł
osocze – strzykawka ACP TENDO (znieczulenie miejscowe, nie na bloku) od 4 000 zł
Komórki macierzyste pozyskane ze szpiku + osocze Angel System BMC + HD PRP (znieczulenie ogólne, na bloku operacyjnym) od 5 000 zł
Komórki macierzyste pozyskane z tłuszczu + osocze ACP SVF + HD PRP (znieczulenie miejscowe, na bloku operacyjnym) od 6 500 zł
Komórki macierzyste pozyskane z tłuszczu + osocze ACP SVF + HD PRP (znieczulenie ogólne, na bloku operacyjnym) od 6 500 zł