Cennik

Ortopedia

Endoprotezoplastyki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego od 19 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 19 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu barkowego od 27 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu biodrowego od 24 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu kolanowego od 24 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 19 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia kolana
Operacja więzadeł pobocznych kolana 6 900 zł + koszt implantu
Osteotomia okolicy stawu kolanowego od 8 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja niestabilności rzepki (metoda artroskopowa lub otwarta) 7 700 zł
Cysta Bakera 5 500 zł
Plastyka chrząstki metodą mozaikową 9 900 zł
Artroskopia diagnostyczno-lecznicza kolana od 6 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 7 100 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACL) od 9 700 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego (PCL) od 10 900 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja uszkodzeń chrzęstno – kostnych stawu kolanowego od 10 900 + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu kolanowego od 5 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Synowektomia stawu kolanowego od 6 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia ręki
Operacja cieśni nadgarstka od 3 500zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja w chorobie Dupuytrena od 4 200zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palca przeskakującego od 3 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi rekonstrukcyjne, naprawcze powikłania po uszkodzeniach ścięgien, nerwów od 9 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Leczenie operacyjne torbieli galaretowatej (ganglion) od 3 500 zł
Resekcja kaletki – kończyna górna od 5 100 zł
Mały zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 5 200 zł
Średni zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 6 900 zł
Duży zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 8 400 zł
Centrum Rekonstrukcji Splotu Ramiennego i Nerwów Obwodowych
Zabieg rekonstrukcyjny w całkowitym uszkodzeniu splotu ramiennego od 34 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg rekonstrukcyjny w częściowym uszkodzeniu splotu ramiennego od 30 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie części podobojczykowej splotu ramiennego z dostępu pachowego od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzenia pojedynczego nerwu obwodowego od 13 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzeniu nerwów obwodowych od 15 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza splotu ramiennego od 24 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza nerwu obwodowego od 15 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia barku
Artroskopia barku z leczeniem stenozy podbarkowej od 8 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów i odbarczenie ciasnoty podbarkowej od 9 800 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie/rekonstrukcja obrąbka stawu barkowego od 9 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nawykowego zwichnięcia barku sposobem Bristowa od 9 300 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia biodra
Artroskopia biodra od 11 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powięzi „biodra trzaskającego” od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu biodrowego od 5 700 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) od 9 000 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) z podaniem „komórek macierzystych” od 11 500 zł
Chirurgia stopy i stawu skokowego
Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) od 4 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) i palec młotkowaty od 6 300 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Palec młotkowaty od 3 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha sztywnego (usztywnienie lub cheilektomia) od 3 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego od 8 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza korekcyjna stawu skokowego górnego sposobem llizarowa od 16 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia urazowa narządu ruchu
Kończyna górna
Zespolenie złamania paliczków i kości śródręcza od 5 800 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości przedramienia od 6 200 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie śródszpikowe złamań kości ramiennej od 8 200 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolicy barku

(złamanie obojczyka, uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego, złamanie głowy kości ramiennej)

od 7 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Kończyna dolna
Zespolenie złamania przezkrętarzowego

(DHS lub gwoździem śródszpikowym)

od 12 300 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania szyjki kości udowej

(śruby kaniulowane)

od 12 300 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolic stawu kolanowego od 7 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kostek goleni od 6 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości śródstopia od 5 800 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie ścięgna Achillesa od 6 500 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – jedna strona od 6 900 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – obie strony od 8 400 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia (W zależności od rodzaju zespolenia – ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej) od 4 700 zł
Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 4 000 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 1 800 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 1 000 zł
Ortopedia dziecięca
Osteotomia miednicy, pełna rekonstrukcja stawu biodrowego od 14 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia wewnętrznego – udo, miednica od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości – kość udowa/miednica, kość piszczelowa/strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość udowa od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość udowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja pierwotna i wtórna wrodzonych i nabytych deformacji – kości (ramienna, udowa) od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wydłużenie ścięgien (Ponseti), przykurcze palców od 4 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

BIO ORTHO SPORT – Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów dr n. med. prof. WSF Bogusława Sadlika
Staw kolanowy
Artroskopia stawu kolanowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z podaniem komórek macierzystych ze szpiku kostnego od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem antologicznych wiórów chrzęstnych od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym od 15 500 zł do 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 24 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa od 10 900 zł w tym cena implantów Medgal

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja lub augmentacja PCL jednopęczkowa od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL dwupęczkowa od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki więzadłem MCL od 14 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 6 700 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przeszczep łąkotki z wykorzystaniem materiału z banku tkanek od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 9 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Tomfix od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia DFO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Synthes od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO lub DFO z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna jednoprzedziałowa z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Iniekcja dostawowa komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej metodą LipoCell Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej
Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego z resekcją ganglionów od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu z dojścia tylnego i przedniego od 7 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL i CFL) metodą Brostroma od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego i piętowo-skokowego (ATFL i CFL) metodą INSERT od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Reinsercja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) lub piętowo-strzałkowego (CFL) w przypadku świeżego uszkodzenia od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy cześciowego uszkodzenia więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego od 15 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego z jednoczasowym zabiegiem naprawczym ATFL lub CFL od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego z korekcją ustawienia od 13 500 zł do 14 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego i piętowo-skokowego z użyciem gwoździa odpiętowego od 16 500 zł do 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Potrójna artrodeza tyłostopia od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna nadkostkowa od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej wydłużająca kolumnę boczną stopy od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej z przesunięciem guza piętowego od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna w obrębie śródstopia od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawów stępu od 12 000 zł do 13 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona od 7 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych z artoerezą zatoki stępu od 12 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artoereza zatoki stępu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego z założeniem dystraktora zewnętrznego od 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia dystraktora zewnętrznego od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia implantów w obrębie stawu skokowego i stopy od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Fizjoterapia

FIZYKOTERAPIA
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Tens 23 zł 207 zł
Diadynamik / prądy interferencyjne 23 zł 207 zł
Jonoforeza 27 zł 243 zł
Elektrostymulacja 23 zł 207 zł
Galwanizacja 23 zł 207 zł
Ultradźwięki 23 zł 207 zł
Fonoforeza 27 zł 243 zł
Laser wysokoenergetyczny 60 zł
Magnetoterapia 23 zł 207 zł
Sollux 23 zł 207 zł
Krioterapia miejscowa 26 zł 234 zł
Fala uderzeniowa 70 zł 630 zł
Masaż wirowy kończyn dolnych 30 zł 270 zł
Masaż wirowy kończyn górnych 30 zł 270 zł
Masaż wirowy całościowy 55 zł 495 zł
KINEZYTERAPIA
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Ćwiczenia instruktażowe 20-30 minut 80 zł
Ćwiczenia na przyrządach/ UGUL – cena/jeden staw 23 zł 207 zł
Rower treningowy 23 zł 207 zł
Bieżnia 23 zł 207 zł
Szyna do ćwiczeń biernych CPM staw kolanowy (45 min.) 33 zł 297 zł
Szyna do ćwiczeń biernych CPM staw barkowy 33 zł 297 zł
MASAŻE
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
Masaż suchy 30-45 min 150 zł 1350 zł
APLIKACJA KINESIOLOGY / ACTIVE TAPING 35 zł mała / 60 zł duża
TERAPIA INDYWIDUALNA
(metody FDM, PNF, terapia manualna, punkty spustowe)
1 zabieg Pakiet 10 zabiegów
terapia 30-45 minut 150 zł 1350 zł
terapia indywidualna + laser wysokoenergetyczny 170 zł
KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
konsultacja z fizjoterapeutą 80 zł
konsultacja z fizjoterapeutą online 80 zł

CENNIK PAKIETÓW REHABILITACYJNYCH:

ACL STEP 1. PAKIET
krioterapia
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
12 wizyt x 145 minut – 2820 zł
ACL STEP 2.
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
ćwiczenia na przyrządach
10 wizyt x 110 minut – 1870 zł
PAKIET ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO
krioterapia
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
12 wizyt x 145 minut – 2820 zł
PAKIET PO ARTROSKOPII BARKU
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
terapia manualna
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM
12 wizyt x 155 minut – 2810 zł
PAKIET ZABIEGÓW FIZYKALNYCH MAX
Ultradźwięki
elektroterapia
magnetoterapia
10 wizyt x 35 minut – 594 zł
PAKIET KRĘGOSŁUP
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
masaż
ćwiczenia indywidualne
10 wizyt x 110 minut – 2080 zł
PAKIET PO ENDOPROTEZIE – turnus ambulatoryjny
krioterapia
ultradźwięki
fonoforeza z lekiem
elektroterapia
magnetoterapia
laser
ćwiczenia indywidualne
szyna CPM kończyna dolna
masaż wirowy kończyn górnych
lampa Sollux
10 wizyt x 180 minut – 2640 zł
PAKIET W ZESPOŁACH BÓLOWYCH
fonoforeza z lekiem
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
10 wizyt x 55 minut – 1760 zł
PAKIET MINI W ZESPOŁACH BÓLOWYCH
fonoforeza z lekiem
krioterapia
elektroterapia
terapia manualna
5 wizyt x 55 minut – 880 zł
PAKIET OSTROGA
fala uderzeniowa
terapia manualna
5 wizyt x 40 minut – 630 zł
PAKIET WADY POSTAWY U DZIECI
ćwiczenia / terapia, sollux, masaż wirowy, kinesiotaping/dynamictaping 10 wizyt x 90 minut
1650 zł

Ceny turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów operowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym Orthos:

1 tydzień (7 dni) – pokój wieloosobowy* – 3 900 zł
Każdy kolejny tydzień w pokoju wieloosobowym* – 3 500 zł

*- pokój 2- lub 3-osobowy

 

Ceny turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów nieoperowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym Orthos:
1 tydzień (7 dni) – pokój wieloosobowy* – 4 200 zł
Każdy kolejny tydzień w pokoju wieloosobowym* – 3 800 zł

*pokój 2- lub 3-osobowy
Minimum 30 zabiegów tygodniowo.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o 7 dni.

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
Usunięcie pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia) klasyczna/laparoskopowa od 6 500 zł (klasycznie)

od 7 800 zł (laparoskopowo)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo od 8 500 zł jednostronna + cena siatki
od 9 900 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie („na otwarto”) 6 800 zł + cena siatki
Operacja przepukliny udowej klasycznie od 6 800 zł + cena siatki
Operacja przepukliny udowej laparoskopowo od 8 500 zł + cena siatki
od 9 900 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej klasycznie od 6 500 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej laparoskopowo od 8 200 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej (w zależności od wielkości) od 9 500 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej laparoskopowo od 9 900 zł + cena siatki
Operacja cysty pilonidalnej od 6 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego od 7 800 zł
Klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego od 7 000 zł
Założenie gastrostomii odżywczej od 9 000 zł + cena sondy
Plastyka powłok brzusznych z zamknięciem przepukliny od 18 830 zł + 2 000 zł zaopatrzenie każdej kolejnej przepukliny
Hybrydowa rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej od 19 000 zł
Pobranie tłuszczu do zabiegu od 1 000 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym (zabieg ambulatoryjny) od 800 zł

(każda kolejna zmiana plus 200 zł)

Wycięcie zmiany skórnej (zabieg ambulatoryjny) od 600 zł

(każda kolejna zmiana plus 200 zł)

Mały zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (zabieg ambulatoryjny) od 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 4 000 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 1 800 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 1 000 zł
Chirurgia tarczycy
Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu od 10 000 zł (częściowe usunięcie)

od 12 000 zł (całkowite usunięcie)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wycięcie tarczycy z nowotworem – z zastosowaniem neuromonitoringu od 16 000 zł
Chirurgia Naczyniowa
Skleroterapia/ echoskleroterapia miejscowa (skleroterapia pod kontrolą USG)

W cenę zabiegu wliczona kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy oraz dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć bezpośrednio po wizycie).

500 zł pierwsza ampułka,
150 zł każda kolejna ampułka
Laseroterapia endowaskularna (EVLA)

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć bezpośrednio po wizycie).

od  5 100 zł jedna noga, od 6 300 zł dwie nogi
Miniflebektomia

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 2 900 zł
Usuwanie żylaków sposobem klasycznym na jednej nodze

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 5 000 zł
Usuwanie żylaków sposobem klasycznym na dwóch nogach

W cenie zabiegu kontrola pozabiegowa przez okres 3 miesięcy, skleroterapia uzupełniająca, dobór kompresjoterapii (cena nie obejmuje wyrobu uciskowego, który można nabyć na miejscu w Szpitalu).

od 6 500 zł
Chirurgia dziecięca – konsultacje kwalifikacyjne do zabiegów odbywają się w Centrum Medycznym SuperMed – ul. Bulwar Ikara 16 wejście A, Wrocław, tel. +48 533 53 53 69
Operacja przepukliny pępkowej od 5 600 zł + cena siatki (klasycznie)

od 7 600 zł + cena siatki (laparoskopowo)

Operacja przepukliny kresy białej od 7 000 zł + cena siatki (klasycznie)

od 9 000 zł + cena siatki (laparoskopowo)

Operacja wodniaka jądra 5 600 zł
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie od 5 600 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo od 7 900 + cena siatki (jednostronna)
od 9 400 zł + cena siatki (obustronna)
Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo 8 000 zł
Operacja wnętrostwa (niezstąpienia jądra) 5 500 zł (jednostronna)

7 000 zł (obustronna)

Laparoskopia zwiadowcza w przypadku braku jądra od 6 000 zł
Operacja stulejki lub obrzezanie w znieczuleniu ogólnym 4 500 zł
Przecięcie wędzidełka napletka w znieczuleniu ogólnym 4 500 zł
Przecięcie wędzidełka napletka w znieczuleniu miejscowym 1 500 zł
Usunięcie znamienia skórnego w znieczuleniu ogólnym od 3 000 zł
Usunięcie znamienia skórnego w znieczuleniu miejscowym 1 000 zł
Usunięcie guzka tkanki podskórnej w znieczuleniu ogólnym 4 500 zł
Usunięcie guzka tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym 1 200 zł
Usunięcie torbieli dermoidalnej w znieczuleniu ogólnym 5 500 zł
Plastyka wrastającego paznokcia w znieczuleniu ogólnym 4 500 zł
Plastyka wrastającego paznokcia w znieczuleniu miejscowym 1 200 zł
Operacja zatoki pilonidalnej 5 500 zł

Onkologia

Chirurgia onkologiczna
Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu miejscowym od 3 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu ogólnym od 5 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym od 3 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu ogólnym od 5 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z węzłami chłonnymi pachy od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z procedurą węzła wartowniczego od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Amputacja piersi sposobem Patey’a od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie nowotworu tarczycy od 16 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Badanie histopatologiczne podczas zabiegu onkologicznego 800 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym – dr M.Pudełko 800 zł (każda kolejna zmiana + 400 zł)

Chirurgia plastyczna

Zabiegi w obrębie głowy i twarzy
Plastyka uszu od 6 500 zł

(jedno ucho 3 250 zł)

Zmniejszanie uszu od 10 000 zł
Plastyka nosa z osteotomią od 23 500 zł
Plastyka części chrzęstnej nosa od 19 000 zł
Plastyka powiek górnych od 5 500 zł
Plastyka powiek dolnych od 7 500 zł
Plastyka powiek górnych i dolnych od 11 000 zł
Lifting twarzy od 16 000 zł
Lifting twarzy i szyi od 20 000 zł
Lifting operacyjny skroni w znieczuleniu miejscowym od 8 000 zł
Lifting operacyjny skroni w znieczuleniu ogólnym od 10 000 zł

Zabiegi w obrębie kończyn górnych
Lifting ramion od 11 500 zł
Zabiegi w obrębie piersi
Powiększenie piersi implantami MENTOR od 22 500 zł

(W zależności od rodzaju implantu – ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Podniesienie piersi od 19 000 zł
Podniesienie i powiększenie piersi od 28 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Redukcja piersi od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Leczenie ginekomastii od 11 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi w obrębie brzucha i kończyn dolnych
Liposukcja duża (brzuch, uda, biodra) od 11 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powłok brzusznych od 17 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uwzględniany po konsultacji lekarskiej)

Hybrydowa rekonstrukcja przedniej ściany jamy brzusznej od 19 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uwzględniany po konsultacji lekarskiej)

Pobranie tłuszczu do zabiegu od 1 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uwzględniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powłok brzusznych z zamknięciem przepukliny od 18 830 zł + 2000 zł każda następna przepuklina

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laryngologia

Laryngologia
Adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego od 5400 zł
Adenotomia + paracenteza od 6200 zł
Adenotomia + drenaż jednostronny od 6400 zł
Adenotmia + drenaż dwustronny od 7000 zł
Adenotonsillotomia + drenaż dwustronny od 7800 zł
Adenotosillotomia – usunięcie migdałka gardłowego i podcięcie migdałków podniebiennych od 6900 zł
Adenotonsilektomia – usunięcie migdałka gardłowego i usunięcie migdałków bocznych wraz z torebką od 7300 zł
Tonsillektomia – usunięcie migdałków podniebiennych od 6900 zł
Tonsillotomia – przycięcie migdałków podniebiennych od 5800 zł
Septoplastyka – korekcja skrzywienia przegrody nosowej od 6900 zł
Kleinsasser – wziernikowanie krtani od 6300 zł
Udrażnianie dróg łzowych od 7000 zł
Dren jednostronny od 3500 zł
Dren dwustronny od 3900 zł
Usunięcie drenu – kontynuacja leczenia 1300 zł
Usunięcie drenu – po operacjach wykonywanych w innej placówce 2500 zł
Konchoplastyka (elektrokoagulacja) od 2800 zł
Elektrokoagulacja w znieczuleniu miejscowym od 1800 zł
Leczenie krwawień z nosa metodą koagulacji 600 zł
Separacja zrostów wewnątrznosowych od 1000 zł
FESS – operacja zatok przynosowych od 9800 zł
mini FESS (jedna lub dwie zatoki) od 7500 zł
podcięcie wędzidełka języka – frenulektomia (z anestezjologiem – analgosedacja) od 2900 zł
podcięcie wędzidełka języka – frenulektomia, diatermią (bez anestezjologa – znieczulenie miejscowe) od 900 zł
Zamykanie naczyń w nosie (jednostronnie) od 600 zł
Zamykanie naczyń w nosie (dwustronnie) od 800 zł
Dodatkowa doba pobytu w szpitalu – (w cenie zabiegu FESS 2 doby) 900 zł
Otolaryngologia
Myringoplastyka przezprzewodowa – plastyka błony bębenkowej (mała perforacja)

Miryngoplastyka z cięcia zausznego (duża perforacja)

od 6500 zł

od 9000 zł

Stapedektomia – chirurgia strzemiączka od 12000 zł
Wycięcie perlaka/polipa ucha środkowego od 12000 zł
Tympanoplastyka – rekonstrukcja błony bębenkowej/kosteczek słuchowych od 12000 zł
Ossikuloplastyka – plastyka kosteczek słuchowych od 12000 zł
Laryngologia – inne świadczenia
Konsultacja otolaryngologiczna 200 zł – 250 zł
Elektrokoagulacja w znieczuleniu miejscowym od 1800 zł
Podcięcie wędzidełka języka diatermią 900 zł
Podcięcie wędzidełka języka nożyczkami 300 zł
Zabieg usunięcia kamienia z przewodu wyprowadzającego ślinianki 400 zł
Paracenteza 500 zł
Toaleta ucha po operacjach ucha (w tym operacjach radykalnych) 350 zł
Usunięcie zmian z języka, podniebienia, migdałków (+ badanie histopatologiczne) od 500 zł
Separacja zrostów wewnątrznosowych od 800 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – jednostronny 600 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) dwustronny 800 zł
Leczenie krwawień z nosa metodą koagulacji 400 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 400 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha 500 zł
Tamponada przednia nosa 300 zł
Podanie leku do jamy bębenkowej 600 zł
Oczyszczanie uszu z woskowiny pod mikroskopem 250 zł
Usuwanie zmian skórnych w zakresie głowy i szyi (+ badanie histopatologiczne) od 400 zł
Usunięcie tłuszczaka, włókniaka, kaszaka głowy i szyi w znieczuleniu miejscowym (+ badanie histopatologiczne) od 600 zł
Zamykanie naczyń w nosie (jednostronnie) 600 zł
Zamykanie naczyń w nosie (dwustronnie) 800 zł
Tympanometria (bez konsultacji) 20 zł
Otoemisja akustyczna 40 zł
Badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (BERA) 350 zł

Neurochirurgia

Neurochirurgia
Kriolezja

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 2 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

TESI

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 1 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia lędźwiowa (mikrodyscektomia) od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie nerwów rdzeniowych ze zrostów – reoperacja od 19 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Discektomia lędźwiowa +stabilizacja międzywyrostkowa od 20 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Stabilizacja międzywyrostkowa (implant międzykolczysty) od 9 900 zł + cena implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja stenozy lędźwiowej metodą mikrochirurgiczą od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-jeden poziom od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-powyżej jednego poziomu od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Korporektomia szyjna ze stabilizacją koszem i płytą od 21 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka jednopoziomowa od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka wielopoziomowa od 9 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cieśni nadgrastka od 2 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu łokciowego w okolicy rowka od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu strzałkowego w okolicy głowy strzałki od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nerwów obwodowych inna (np.anastomoza VII-XII) od 9 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora rdzenia kręgowego (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 8500 zł + cena elektrody,
II etap – od 8500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora nerwów krzyżowych (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 8500 zł + cena elektrody,
II etap – od 8500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacja pompy Baklofenowej/Morfinowej od 14 500 zł + cena pompy

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza kanału kręgowego od 22 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja jamistości rdzenia kręgowego od 17 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Ginekologia

Zabiegi ginekologiczne laparoskopowe
Laparoskopia diagnostyczna miednicy mniejszej od 7 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopia diagnostyczna miednicy mniejszej z badaniem drożności jajowodów od 8 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wodniaków jajowodów od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie łagodnych postaci endometriozy od 11 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie zaawansowanych postaci endometriozy od 14 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe leczenie endometriozy głęboko naciekającej od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie zrostów miednicy mniejszej od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe wyłuszczenie guza (torbieli) jajnika od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie jajnika lub przydatków od 11 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka (mięśniaków) macicy od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie (amputacja) trzonu macicy (LSH, LASH) od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie całkowite macicy TLH (usunięcie trzonu macicy i szyjki macicy) od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezpochwowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej (LAVH) od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezpochwowe usunięcie wypadającej macicy (LAVH) z laparoskopowym podwieszeniem pochwy do więzadeł obłych i plastyką pochwy i krocza od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie macicy z węzłami chłonnymi biodrowymi (w przypadku np. raka endometrium) od 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie ciąży pozamacicznej od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe odtworzenie ciągłości jajowodów (Tubal Reversal Ligation) od 15 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe podwieszenie wypadającej macicy (sakrokolpopeksja) przy pomocy implantu od 16 100 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uteropeksja boczna sposobem Dubuisson (leczenie wypadania macicy) od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi ginekologiczne plastyczne i estetyczne:
Plastyka tylnej ściany pochwy i krocza (waginoplastyka, zwężenie pochwy, vagina tightening) od 9 700 zł
Plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy i krocza (waginoplastyka, zwężenie pochwy, vagina tightening) od 10 700 zł
Labioplastyka obustronna metodą TRIM od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka obustronna metodą V (pozostawienie naturalnego wyglądu warg sromowych) od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka obustronna metodą deepithelizacji (pozostawienie naturalnego wyglądu warg sromowych) od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą TRIM od 5 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą V od 4 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka jednostronna metodą deepithelizacji od 5 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Labioplastyka warg sromowych większych od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Redukacja napletka łechtaczki (Clitoral Hood Reduction) od 5 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Odtworzenie błony dziewiczej od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wypełnienie warg sromowych większych tłuszczem (fat transfer) od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu:
Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą założenia slingu TOT lub TVT od 7 700 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi chirurgii jednego dnia:
Usunięcie endometriozy z blizny po cięciu cesarskim z lokalizacją w tkance podskórnej (w znieczuleniu miejscowym) od 6 500 zł
Usunięcie głębokiej endometriozy z blizny po cięciu cesarskim(penetrującej do powięzi) od 8 500 zł
Usunięcie endometriozy z blizny po nacięciu krocza od 8 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgiczne wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina od 6 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Konizacja szyjki macicy od 6 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Amputacja szyjki macicy od 7 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Podwieszenie macicy do powłok sposobem Lee od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uteropeksja boczna macicy sposobem Dubuisson (leczenie wypadania macicy) od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Badanie histopatologiczne podczas zabiegu ginekologicznego 600 zł

Chirurgia szczękowo twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa
BSSO (obustronne, strzałkowe rozdzielenie żuchwy) dla wad III kl. szkieletowej od 15 000 zł*
BSSO dla wad II kl. szkieletowej od 18 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort od 36 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort od 32 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 42 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 40 000 zł*
Osteoplastyka szczęki – Le Fort I osteotomy od 21 000 zł*
Osteoplastyka szczęki + segmentacja od 23 000 zł*
Osteoplastyka trzonu żuchwy (wing osteotomy) od 21 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) dwusegmentowe od 23 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) trzy-, lub czterosegmentowe od 25 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 1-częściowa od 7 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 3-częściowa od 9 000 zł*
GENIOPLASTYKA powiększająca od 10 500 zł*
Autogenny przeszczep kości z talerza biodrowego 6 000 zł
Allogenny wszczep do kości twarzy (w zależności od rodzaju i ilości użytego materiału) 1 500 – 2 000 zł za 1 cc
Usunięcie płytek i śrub tytanowych po zabiegu ortognatycznym (znieczulenie miejscowe) 400 zł od zespolenia

Poradnia

Poradnia Ortopedyczna
Konsultacja ortopedyczna od 200 zł do 300 zł
USG ortopedyczne 50 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Patkowski 250 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Sankowski 250 zł
Konsultacja ortopedyczna z USG – dr n. med.Andrzej Puźniak 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – prof. dr. hab. n. med. Jerzy Gosk 300 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Jacek Martynkiewicz 250 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Mirosław Kulej 250 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Monika Moczko 250 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr n. med. Roman Sobolewski 250 zł
Konsultacja ortopedyczna z USG – dr hab. n. med. Bogusław Sadlik 350 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Sadlik – pierwsza wizyta 350 zł
Konsultacja ortopedyczna – dr Sadlik – kolejna wizyta 250 zł
Konsultacja ortopedyczna dr Kochman 350 zł
Konsultacja preluksacyjna z USG (dr Jagoda Patkowska) 200 zł
Konsultacja ortopedyczna dla biegaczy (oraz pozostałe konsultacje dr P.Fudaleja) 250 zł
Konsultacja z lekarzem rehabilitacji medycznej – dr Jagoda Patkowska 200 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna (15-30 minut) 70 zł
Konsultacja online z fizjoterapeutą 70 zł
Ceny dodatkowych czynności w czasie konsultacji:
– iniekcja dostawowa (bez kontroli Rtg) 100 zł + koszt leku
– iniekcja okołostawowa (bez kontroli Rtg) 100 zł + koszt leku
   Dostępne leki do iniekcji w warunkach ambulatoryjnych (cena = lek + iniekcja):
– Artosyal 250 zł
– Synolis VA 690 zł
– Synvisc ONE 800 zł
– Biolevox HA ONE 2,5% 690 zł
– Biolevox HA 2,2% 350 zł
– Biovico WINT 1000 zł
– Cingal 750 zł
– Arthrum visk 75 790 zł
– Viscoplus matrix 950 zł
– Viscoplus Gel 650 zł
– Optivisc Single 790 zł
– ChondroGrid Kit 790 zł
– Vijoint 250 zł
– Diprophos 120 zł
– DepoMedrol/DepoMedrol z lid. 120 zł
– Fluicondral 60 380 zł
– Fluicondral 80 580 zł
* Jeśli wykonanie zabiegu wymaga użycia RTG (ramię C) lub bloku operacyjnego do kosztu bazowego (iniekcja + cena leku) należy dodać 500 zł
– punkcja stawu (bez kontroli Rtg)

  • punkcja stawu + wymaz
140 zł

250 zł

– założenie opatrunku gipsowego (zwykły) od 150 zł + cena gipsu
– założenie opatrunku gipsowego (gips syntetyczny) – kończyna górna od 200 zł + cena gipsu
– założenie opatrunku gipsowego (gips syntetyczny) – kończyna dolna od 250 zł + cena gipsu
– usunięcie opatrunku gipsowego 100 zł
– usunięcie szwów skórnych 100 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Konsultacja chirurgiczna 250 zł
Ceny dodatkowych czynności w czasie konsultacji:
– usunięcie szwów skórnych 100 zł
– Wymaz z rany – badanie bakteriologiczne (bakterie tlenowe lub beztlenowe) 250 zł
Konsultacja chirurgiczna – schorzenia tarczycy 250 zł
Konsultacja chirurgiczna wraz z USG 300 zł
– usunięcie szwów skórnych 100 zł
Konsultacja chirurga flebologa 250 zł

(obejmuje kwalifikacja do zabiegów, badanie angiochirurgiczne, ustalenie strategii leczenia, w razie konieczności przepisanie leków)

Konsultacja chirurga flebologa z USG 300 zł

(obejmuje kompleksowe badanie USG D-D obu kończyn dolnych, ustalenie strategii leczenia, kwalifikacja do zabiegu lub przepisanie leków i dobór wyrobów kompresyjnych)

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Konsultacja chirurga onkologicznego 300 zł
Poradnia otolaryngologiczna
Konsultacja otolaryngologiczna 200-250 zł
Podcięcie wędzidełka języka nożyczkami 900 zł
Zabieg usunięcia kamienia z przewodu wyprowadzającego ślinianki 400 zł
Paracenteza 500 zł
Mały zabieg chirurgiczny w trakcie konsultacji od 500 zł
Usunięcie zmian z języka, podniebienia, migdałków (+ badanie histopatologiczne) od 500 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – jednostronny 600 zł
Zabieg udrażniania zatok przynosowych (SINUJET) – dwustronny 800 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 400 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha 500 zł
Tamponada przednia nosa / ucha 300 zł
Podanie leku do jamy bębenkowej 600 zł
Poradnia Neurochirurgiczna
Konsultacja neurochirurgiczna 350 zł
Poradnia Endokrynologiczna
Konsultacja endokrynologiczna 350 zł
Biopsja tarczycy 400 zł
Pracownia RTG
Rtg (komplet projekcji) od 80 zł
Rtg z opisem (komplet projekcji) 120 zł
Opis RTG 60 zł
Konsultacja radiologiczna – badanie USG (brzuch lub piersi) z opisem tkanek miękkich 200 zł
Poradnia Geriatryczno-Internistyczna
Poradnia geriatryczna – pierwsza wizyta (1,5 h) 300 zł
Poradnia geriatryczna – kolejna wizyta (1 h) 200 zł

(Przygotowując się do konsultacji geriatrycznej należy przynieść spisane na kartce stosowane leki i dawkowanie, a także posiadaną dokumentację medyczną m.in. karty informacyjne z pobytów szpitalnych oraz karty konsultacji od różnych specjalistów, zalecenia pisemne od lekarzy. Jeśli pacjent posiada aparat słuchowy i okulary – prosimy zabrać je ze sobą. W przypadku diagnostyki zaburzeń pamięci – pacjent powinien zgłosić się na konsultację z opiekunem zorientowanym w sytuacji pacjenta)

Poradnia internistyczna (30 minut) 200 zł
Teleporada internistyczna 100 zł
Poradnia chirurgii plastycznej
Pierwsza konsultacja 300 zł
Badania EEG
EEG w czuwaniu 250 zł
EEG po nieprzespanej nocy 300 zł
EEG we śnie 350 zł

Biotechnologia

Biotechnologia
Komórki macierzyste
ACP SVF od 4 900 zł

ACP SVF + PRP- System do pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu + dodatkowo PRP

Angel System BMC + HD PRP od 4 000 zł

Angel System BMC + PRP – komputerowy separator do otrzymywania zagęszczonego szpiku kostnego (BMC) + HD PRP

Osocze bogatopłytkowe
Angel System HD PRP od 2 400 zł (2 miejsca), każde kolejne dwa 1000 zł

Angel System PRP- komputerowy separator do otrzymywania HD PRP

ACP od 800 zł (1 miejsce), każde kolejne 700 zł

ACP- System podwójnej strzykawki do uzykiwania PRP (3-5ml) Możliwość wytworzenia fibryny bogatopłytkowej (PRF)

ACP TENDO od 4 000 zł

ACP Tendo to nowatorska, przyjazna dla pacjenta i łatwa w zastosowaniu metoda leczenia tendinopatii