Korekcja palucha koślawego

Zabiegi

Zabieg korekcji palucha koślawego należy do najczęstszych zabiegów korygujących zniekształcenia w obrębie stopy.

Zniekształcenie koślawe palucha jest częstym zniekształceniem stopy u ludzi dorosłych. Na cały obraz stopy mają wpływ poszczególne składowe zniekształcenia, a pacjent zgłasza się do lekarza głównie z powodu dolegliwości bólowych. Charakterystyczne jest koślawe ustawienie palucha w stawie śródstopno-palcowym oraz jego rotacja. Często towarzyszy zaburzenie sklepienia stopy, a wystająca przyśrodkowa cześć stopy , w okolicy odpowiadającej głowie pierwszej kości śródstopia, jest zaczerwieniona i mocno bolesna. Pod skórą znajduje się pogrubiała torebka i kaletka wypełniona płynem. Zniekształceniu koślawemu palucha bardzo często towarzyszy młoteczkowate zniekształcenie pozostałych palców. Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy zawiodły metody zachowawcze.

Istnieje bardzo wiele technik przeprowadzenia samego zabiegu. Technika zabiegu zostanie dobrana do specyfiki zniekształcenia.
W bardzo dużym uproszczeniu zabiegi korekcyjne można podzielić na zabiegi na tkankach miękkich i osteotomie (gdy przecinana jest kość). Zabiegi na tkankach miekkich wykonywane są w przypadkach mniej zaawansowanych zmian. Wszystkie większe zniekształcenia wymagać będą wykonania osteotomii (chirurgiczne przecięcie kości w celu korekcji zniekształcenia). Miejsce osteotomii stabilizowane jest w nowym położeniu przy pomocy łączników metalowych. Jednoczasowo wykonywana jest korekcja młoteczkowatego zniekształcenia innych palców. W naszym szpitalu stosujemy najnowsze łączniki metalowe, które nie wymagają unieruchomienia w gipsie w okresie pooperacyjnym. Pacjent jest pionizowany już następnego dnia po zabiegu operacyjnym.
Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym. Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem oraz jego pomoc przy pierwszej pionizacji w specjalnym obuwiu do odciążania przodostopia.

1.5 godziny

Czas trwania zabiegu

2 dni

Pobyt w klinice

podpajęczynówkowe

znieczulenie

2 miesiące

Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza

Zalecenia przed operacją:

Korekcji palucha koślawego jest wykonywany z reguły u pacjentów powyżej 50 roku życia. Jest to procedura zaliczana do mniejszych zabiegów. Mając na względzie duże prawdopodobieństwo chorób towarzyszących zalecamy wykonanie niezbędnych badań i konsultacji jeszcze przed przyjęciem do szpitala. Pozwoli to zaoszczędzić stresu i zwiększa prawdopodobieństwo wykonania zabiegu operacyjnego.

Zalecenia po operacji:
zmiana opatrunków co 2 dni oraz usunięcie szwów skórnych w 10-tej dobie od zabiegu

  • stosowanie obuwia odciążającego przodostopie przez okres 3tyg od zabiegu
  • ćwiczenia usprawniające wg schematu przedstawionego przez rehabilitanta w szpitalu
  • stosowanie pończoch i kompresoterapii
  • stosowanie leków przeciwbólowych
  • stosowanie leków przeciwzakrzepowych