Polityka prywatności

(English version below)

I. Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu www.orthos.pl i jest ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY Sp. z o.o. Komorowice, ul. Wrocławska 2A 52-229 Wrocław
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

II. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY Sp. z o.o. Komorowice, ul. Wrocławska 2A 52-229 Wrocław. NIP 8961484262 REGON 020982430 KRS 0000330319
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Na potrzeby formularzy kontaktowych mogą być zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w formularzach kontaktowych jest nawiązanie kontaktu oraz przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych.
 5. Udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla użytkownika, a jednie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z użytkownikiem ze strony administratora.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
 1. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie II 6 powyżej osoba, której prawa dotyczą może kontaktować się z Administratorem pisemnie lub elektronicznie korzystając z ogólnodostępnych danych kontaktowych Administratora.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

III. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

IV. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. (jeżeli oba rodzaje plików cookies są wykorzystywane zostawiamy, jeżeli tylko pliki cookies „ stałe” usuwamy informację o plikach „sesyjnych”)
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

V. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 22 maja 2018r.

 

***

PERSONAL DATA PROCESSING NOTICE

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC – hereinafter referred to as GDPR, please be informed that:

 1. The controller of your personal data is Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. based in Komorowice, ul. Wrocławska 2A, 52-229 Wrocław
 2. Contact with the Data Protection Officer – e-mail: iod@orthos.pl, Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o., Personal Data Protection Officer, Komorowice, ul. Wrocławska 2A, 52-229 Wrocław
 3. Your personal data will be processed for the purpose of providing health care services, maintaining, storing and providing access to medical records.
 4. Legal basis for processing personal data:
  1. the processing is necessary for the purposes of preventive health care, medical diagnosis, provision of health care, treatment, or management of health care systems and services, on the basis of EU law or the law of a Member State (legal basis: Article 9(2)(h) GDPR);
  2. the Act of November 6, 2008 on Patients’ Rights and Patient Ombudsman (i.e. OJ of 2017, item 1318, as amended), secondary legislation thereto, the Act of December 5, 1996 on the Profession of Physician and Dentist (i.e. OJ of 2018, item 617), the Act of July 15, 2011 on the Profession of Nurse and Midwife (i.e. OJ of 2018, item 123), and other legal acts in the provision of health care services;
 5. The recipients of your personal data are the entities referred to in Article 26(3)(1-12) of the Act on Patients’ Rights and the Patient Ombudsman and the processing entities (entities entrusted with the processing of personal data within the scope of: inspection, repair and servicing of medical instruments and equipment, servicing and maintenance of IT systems, medical consultations, commissioning of medical examinations and services).
 6. Your personal patient data is kept for a period of 20 years, counting from the end of the calendar year in which the last entry was made, except as provided in Article 29 (1) (1-4) of the Act on Patients’ Rights and Patient Ombudsman.
 7. In connection with the processing of your personal data, you have the right to access the content of your data, to rectify, erase, restrict its processing and portability, as well as the right to object, and other rights in this regard under applicable law.
 8. If you become aware of unlawful processing of your personal data at Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. in Komorowice, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.
 9. Your provision of personal data is a statutory requirement. Failure to provide this data will prevent the provision of healthcare services.
 10. Your data will not be processed by automated means and will not be profiled.

I. General information.

 1. Operator of the website www.orthos.pl is ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY Sp. z o.o. Komorowice, ul. Wrocławska 2A 52-229 Wrocław
 2. The website performs functions of obtaining information about users and their behavior in the following ways:
  1. By voluntarily entering information in the forms.
  2. By storing cookies (so-called „cookies”) on terminal devices.
  3. By collecting web server logs by the hosting provider.

II. Personal data:

 1. The controller of the personal data is ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY Sp. z o.o. Komorowice, ul. Wrocławska 2A 52-229 Wrocław. NIP 8961484262 REGON 020982430 KRS 0000330319
 2. Personal data are processed on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Official Journal of the EU of 4.05.2016, L 119/1) and the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data.
 3. For the purposes of contact forms, the following personal information may be collected: name, surname, e-mail address, telephone number.
 4. The purpose of processing personal data obtained in the contact forms is to establish contact and provide commercial, marketing and promotional information.
 5. Giving permission to provide personal information in the contact form is voluntary. Failure to provide consent may not cause any negative consequences for the user, but only may make it difficult or impossible for the controller to contact the user.
 6. The data subject has the right to:
  1. request access to personal data from the controller,
  2. request rectification, erasure or restriction of data processing
  3. object to the processing of data,
  4. data portability,
 1. In order to exercise the rights referred to in Section II 6 above, the person whose rights are affected may contact the Controller in writing or electronically using the Controller’s publicly available contact details.
 1. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.
 2. Withdrawal of consent to the processing of personal data does not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 3. Personal data processed on the basis of the consent given will be processed until revoked.

III. Information in the forms.

 1. The website collects information voluntarily provided by the user.
 2. The website can also save information about the connection parameters (time stamp, IP address).
 3. The data in the form are not shared with third parties other than with your consent.
 4. The data provided in the form is processed for the purpose resulting from the function of the specific form, e.g. to complete the process of service request or sales contact.
 5. The data provided in the forms may be transferred to entities technically performing certain services – in particular, this applies to the transfer of information about the holder of the registered domain to entities that are operators of Internet domains (primarily the Scientific and Academic Computer Network j.b.r – NASK), payment services or other entities with which the Operator of the Website cooperates in this regard.

IV. Cookie notice.

 1. The Website uses cookies.
 2. Cookies are IT data, in particular text files, which are stored in the Website User’s terminal device and intended for use on the Website’s pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time they are stored on the terminal device and a unique number.
 3. The entity placing cookies on the Website User’s terminal device and accessing them is the Website Operator.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  1. creation of statistics that help understand how the Users of the Website use the websites, which allows to improve their structure and content;
  2. determine the user’s profile in order to display tailored material to you on advertising networks, in particular Google’s network.
 5. The Website uses two main cookie types: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s terminal device until the User logs out, leaves the website or shuts down the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s terminal device for the time specified in the parameters of the cookies or until they are deleted by the User (if both types of cookies are used, we leave them; if only „persistent” cookies are used, we remove information about „session” cookies)
 6. Web browsing software (Internet browser) usually allows cookies to be stored on the User’s terminal device by default. Users of the Website may change their settings in this regard. Web browsers usually allow users to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. For details, please refer to your browser’s help or documentation.
 7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the Website pages.
 8. Cookies placed in the Website User’s terminal device and used may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website Operator.
 9. We recommend reading the privacy policies of these businesses to learn about the use of cookies used in statistics: Google Analytics Privacy Policy
 10. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display ads tailored to the way you use the Website. For this purpose, they can keep information about the user’s navigation path or the time they stayed on a particular page.
 11. Regarding the information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit the information resulting from cookies using the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings. We stipulate that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintenance of user preferences may hinder, and in extreme cases may prevent the use of websites.

V. Server logs.

 1. Information about certain user behaviors is subject to logging at the server layer. This data is used solely for the purpose of administering the Website and to ensure the most efficient operation of the hosting services provided.
 2. The resources viewed are identified by URLs. In addition, the following may be recorded:
  1. request receipt time,
  2. response sending time,
  3. client station name – identification implemented by the HTTP protocol,
  4. information about errors that occurred during the execution of HTTP transactions,
  5. URL address of the page previously visited by the user (referrer link) – in case the access to the Website was made through a link,
  6. information about the user’s browser,
  7. IP address information.
 3. The above data is not associated with specific browsers.
 4. The above data is used only for server administration purposes.

VI. Data sharing.

 1. Data are subject to sharing with external parties only within the limits of the law.
 2. Identifiable data of an individual are shared only with the consent of that person.
 3. The Operator may have an obligation to provide information collected by the Website to authorized bodies based on lawful requests to the extent of the request.

VII. This privacy and data protection policy is effective as of May 22, 2018.