Wniosek o wydanie dokumentacji

Wydawanie archiwalnej dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, a wszystkie informacje w tym zakresie można uzyskać w:

 Dziale Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej

tel. + 48 71 73 587 27

dokumentacjamed@orthos.pl

 

Wypisy pacjentów odbywają się w godzinach 12:00 – 13:00. Prosimy pacjentów o zapewnienie transportu powrotnego w tych godzinach. Służymy też pomocą w zamówieniu taksówki – wystarczy zgłosić taką prośbę wcześniej.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta przekazywane są bezpośrednio pacjentowi oraz osobom zgłoszonym przez niego w stosownym upoważnieniu. O stanie zdrowia dziecka informujemy rodziców bądź opiekunów prawnych. Nie udzielamy informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie bądź mailowo.