Certyfikaty i Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Misja naszej organizacji:

„Leczymy nowocześnie, bezpiecznie i z sercem”

Nasze cele strategiczne:

 • Stworzenie jednostki ochrony zdrowia o najwyższym poziomie świadczonych usług, dostosowanej do potrzeb społeczeństwa i nadążającej za rozwojem nauk medycznych;
 • Stałe pozyskiwanie pacjentów;
 • Stałe pozyskiwanie partnerów do współpracy;
 • Systematyczne wprowadzanie nowych technologii medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • Stworzenie Szpitala przyjaznego pacjentom;
 • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów;
 • Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym;
 • Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich zaspokajanie zgodnie z wiedzą medyczną;
 • Monitorowanie satysfakcji pacjentów i pracowników;
 • Monitorowanie zapotrzebowania na konkretne usługi medyczne;
 • Dostosowywanie infrastruktury Szpitala do przepisów zewnętrznych;
 • Doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników;
 • Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy;
 • Współpracę z interesariuszami Szpitala.

Realizując wyżej wymienione cele, ORTHOS Sp. z o.o. wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala, wdrażamy i będziemy stale doskonalić system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 15224:2017.

Wszystkich Pracowników czynię współodpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do aktywnego włączenia się do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.