Usunięcie tarczycy

Zabiegi

Zabieg całkowitego, prawie całkowitego lub częściowego usunięcia tarczycy jest wykonywany z powodu różnych chorób przejawiających się zmianami w jej budowie, przerostem i powstawaniem guzków, którym mogą̨ towarzyszyć́ zaburzenia czynności hormonalnej organu. Powiększenie tarczycy nazywamy wolem. W zależności od stanu czynnościowego tarczycy wyróżniamy:

-wole obojętne – wydzielanie hormonów tarczycy nie ulega zaburzeniu
-wole nadczynne – (toksyczne) hormony tarczycy wydzielane są w nadmiarze

-wole niedoczynne – występuje niedobór hormonów tarczycy
Guzki powstające w tarczycy mogą być łagodne lub złośliwe.
W tarczycy mogą również tworzyć się torbiele.
Leczenie operacyjne jest wskazane w przypadku:

-rozpoznania lub podejrzenia raka tarczycy,

-wola wieloguzkowego obojętnego,

-wola wieloguzkowego nadczynnego,

-nawrotów wola po operacji,

-nieskutecznego leczenia zachowawczego,

-niezależnie od rodzaju choroby tarczycy w przypadku wola uciskającego na narządy szyi i/lub śródpiersia.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Operacja usunięcia gruczołu tarczowego polega na całkowitym, prawie całkowitym lub częściowym jego usunięciu. Rozległość zabiegu zależy od rodzaju schorzenia tarczycy. Skórę̨ przecina się cieciem u podstawy szyi około 1,5cm nad wcięciem szyjnym mostka. Następnie przecina się̨ mięsnie szyi i odsłania gruczoł tarczowy, wydzielając go z otaczających tkanek. Podwiązuje się naczynia dochodzące do niego w tym tętnice tarczowe górne i dolne. Uwidacznia się nerwy krtaniowe wsteczne po obu stronach tarczycy celem uniknięcia ich przecięcia.  Następnie chirurg starannie usuwa tarczycę. W ostatnim etapie operacji następuje kontrola, czy nie występuje krwawienie. Następnie zszywane są mięsnie szyi, tkanka podskórna i skóra. Chirurg pozostawia dren, który będzie usunięty w pierwszej lub drugiej dobie po operacji. Usunięta tarczyca poddawana jest badaniu histopatologicznemu. Po wynik badania należy zgłosić się do Rejestracji Szpitala lub do chirurga w okresie 14-21 dni po zabiegu. Na podstawie wyniku podejmowana jest decyzja o sposobie dalszego leczenia.

1,5 godziny

Czas trwania zabiegu

4 dni

Pobyt w klinice

ogólne

Znieczulenie

6 tygodni

Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza

Zalecenia przed operacją:

 

W celu przygotowania się do zabiegu usunięcia tarczycy należy wykonać badania laboratoryjne (morfologia, jonogram, układ krzepnięcia, poziom TSH, fT3, fT4) oraz oznaczyć grupę krwi. Wszystkie badania możemy wykonać bezpośrednio przed zabiegiem, jednak ich wcześniejsze wykonanie skraca czas przygotowania do operacji i zwiększa prawdopodobieństwo jej wykonania.

Zalecenia po operacji:

 

  • zmiana opatrunku i toaleta rany każdego dnia oraz zgłoszenie się celem usunięcia szwów skórnych w 5-tej dobie po zabiegu
  • przyjmowanie syntetycznego analogu hormonów tarczycy codziennie rano, 30 minut przed śniadaniem, w dawce ustalonej przez chirurga operującego
  • dalsze postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od wyniku badania histopatologicznego wyciętej tarczycy oraz poziomu hormonów tarczycy oznaczonego 4 do 6 tygodni od zabiegu. Na podstawie tych wyników, decyzję o dalszym leczeniu podejmuje chirurg operujący.