Mikrodyscektomia lędźwiowa

Zabiegi

Zabieg mikrodyscektomii lędźwiowej przeprowadza się w przypadku stwierdzenia objawowej przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Przepuklina taka jest fragmentem jądra miażdżystego krążka międzykręgowego i powstaje wskutek pęknięcia pierścienia włóknistego otaczającego jądro miażdżyste, powodując wypadnięcie jego fragmentu poza naturalny obręb krążka międzykręgowego.

Przepuklina taka powoduje kompresję struktur nerwowych w kanale kręgowym kręgosłupa, dając dolegliwości wynikające z ucisku nerwów. Najczęściej jest to zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa promieniujący do kończyny dolnej unerwianej przez uciśnięty nerw. Często towarzyszą jej również zaburzenia czucia w obrębie kończyny (osłabienie lub wzmożenie czucia oraz parestezje – uczucie odrętwienia kończyny). W niektórych przypadkach może dojść dodatkowo do osłabienia siły mięśniowej w obrębie kończyny (niedowład w obrębie stopy lub stawu kolanowego) oraz zaburzeń funkcji zwieraczy (niemożność oddania moczu lub osłabienie kontroli nad jego oddawaniem).

Oprócz charakterystycznych objawów w badaniu neurologicznym obecność przepukliny krążka międzykręgowego oraz jej dokładną lokalizację stwierdza się w badaniu rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, bądź, w przypadku przeciwwskazań do jego wykonania, w badaniu tomografii komputerowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Leczenie operacyjne wskazane jest w przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym (odpoczynek, leczenie przeciwbólowe, rehabilitacja) bądź w przypadku występowania niedowładu i/lub zaburzeń funkcji zwieraczy.

Pacjent po znieczuleniu ogólnym jest układany na stole operacyjnym w pozycji na brzuchu na specjalnych podkładkach. Przy pomocy śródoperacyjnego aparatu RTG oznacza się przestrzeń międzykręgową, w której doszło do wypadnięcia przepukliny. Następnie, po dezynfekcji i obłożeniu pola operacyjnego oraz miejscowego znieczulenia skóry, wykonuje się linijne nacięcie skóry i tkanki podskórnej, długości około 3-4cm. Po dotarciu do wyrostków kolczystych kręgosłupa, wykonuje się jednostronne (po stronie wypadniętej przepukliny) krótkoodcinkowe odwarstwienie mięśni od struktur kostnych kręgosłupa.

Po dotarciu do łuków kręgów oraz ponownym potwierdzeniu prawidłowej przestrzeni międzykręgowej przy pomocy aparatu RTG w obrazie mikroskopowym wykonuje się miejsce dostępu do przepukliny, wytwarzając niewielkie okienko kostne oraz nacinając więzadło żółte, uzyskując dostęp do struktur kanału kręgowego. identyfikuje się struktury nerwowe kanału kręgowego, przede wszystkim uciśnięty przez przepuklinę krążka międzykręgowego korzeń nerwowy. Po delikatnym odpreparowaniu korzenia nerwowego w obrazie mikroskopowym usuwa się przepuklinę, niwelując ucisk na struktury nerwowe i zapewniając ich luźny przebieg w kanale kręgowym.

W zależności od stwierdzonych śródoperacyjnie indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta usuwa się jedynie wypadnięty poza pierścień włóknisty fragment jądra miażdżystego lub także jego fragmenty wewnątrz pękniętego pierścienia. Po odbarczeniu struktur nerwowych następuje warstwowe szycie tkanek i zakończenie operacji.

1,5 – 2 h

Czas trwania zabiegu

2 dni /1 noc po zabiegu

Pobyt w klinice

ogólne

Znieczulenie

3 miesiące

Zalecany czas pobytu pod kontrolą lekarza

Zalecenia przed operacją:

 

-posiadanie aktualnego (do 6 miesięcy) rezonansu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego,
– odstawienie leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych pod kontrolą lekarza prowadzącego leczenie (możliwość terapii zastępczej heparyną drobnocząsteczkową)
– wyrównanie stanu ogólnego i adekwatne leczenie chorób współistniejących, zapewniające możliwość przeprowadzenia planowego zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym

Zalecenia po operacji:

 

– pionizacja i rehabilitacja pacjenta najczęściej rozpoczyna się podczas pobytu w szpitalu, następnego dnia po operacji
– zmiana opatrunków, pielęgnacja i obserwacja rany pooperacyjnej, usunięcie szwów w 10-12 dobie. W przypadku zauważenia gorączki, niepokojącego wyglądu rany pooperacyjnej, rozejścia się brzegów, wycieku z rany – pilny kontakt ze Szpitalem
– wykonywanie ćwiczeń wg wyuczonego schematu oraz dalsze leczenie rehabilitacyjne.
– zgłoszenie się do kontroli neurochirurgicznej za 1 miesiąc i 3 miesiące
– stosowanie doraźnie leków p/bólowych

Dodatkowe informacje:

Materiał opracował: dr Przemysław Błauciak
https://www.znanylekarz.pl/przemyslaw-blauciak/neurochirurg/wroclaw