Mikrodyscektomia lędźwiowa

Operations

Zabieg mikrodyscektomii lędźwiowej przeprowadza się w przypadku stwierdzenia objawowej przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Przepuklina taka jest fragmentem jądra miażdżystego krążka międzykręgowego i powstaje wskutek pęknięcia pierścienia włóknistego otaczającego jądro miażdżyste, powodując wypadnięcie jego fragmentu poza naturalny obręb krążka międzykręgowego.

Przepuklina taka powoduje kompresję struktur nerwowych w kanale kręgowym kręgosłupa, dając dolegliwości wynikające z ucisku nerwów. Najczęściej jest to zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa promieniujący do kończyny dolnej unerwianej przez uciśnięty nerw. Często towarzyszą jej również zaburzenia czucia w obrębie kończyny (osłabienie lub wzmożenie czucia oraz parestezje – uczucie odrętwienia kończyny). W niektórych przypadkach może dojść dodatkowo do osłabienia siły mięśniowej w obrębie kończyny (niedowład w obrębie stopy lub stawu kolanowego) oraz zaburzeń funkcji zwieraczy (niemożność oddania moczu lub osłabienie kontroli nad jego oddawaniem).

Oprócz charakterystycznych objawów w badaniu neurologicznym obecność przepukliny krążka międzykręgowego oraz jej dokładną lokalizację stwierdza się w badaniu rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, bądź, w przypadku przeciwwskazań do jego wykonania, w badaniu tomografii komputerowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Leczenie operacyjne wskazane jest w przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym (odpoczynek, leczenie przeciwbólowe, rehabilitacja) bądź w przypadku występowania niedowładu i/lub zaburzeń funkcji zwieraczy.


Pacjent po znieczuleniu ogólnym jest układany na stole operacyjnym w pozycji na brzuchu na specjalnych podkładkach. Przy pomocy śródoperacyjnego aparatu RTG oznacza się przestrzeń międzykręgową, w której doszło do wypadnięcia przepukliny. Następnie, po dezynfekcji i obłożeniu pola operacyjnego oraz miejscowego znieczulenia skóry, wykonuje się linijne nacięcie skóry i tkanki podskórnej, długości około 3-4cm. Po dotarciu do wyrostków kolczystych kręgosłupa, wykonuje się jednostronne (po stronie wypadniętej przepukliny) krótkoodcinkowe odwarstwienie mięśni od struktur kostnych kręgosłupa.

Po dotarciu do łuków kręgów oraz ponownym potwierdzeniu prawidłowej przestrzeni międzykręgowej przy pomocy aparatu RTG w obrazie mikroskopowym wykonuje się miejsce dostępu do przepukliny, wytwarzając niewielkie okienko kostne oraz nacinając więzadło żółte, uzyskując dostęp do struktur kanału kręgowego. identyfikuje się struktury nerwowe kanału kręgowego, przede wszystkim uciśnięty przez przepuklinę krążka międzykręgowego korzeń nerwowy. Po delikatnym odpreparowaniu korzenia nerwowego w obrazie mikroskopowym usuwa się przepuklinę, niwelując ucisk na struktury nerwowe i zapewniając ich luźny przebieg w kanale kręgowym.

W zależności od stwierdzonych śródoperacyjnie indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta usuwa się jedynie wypadnięty poza pierścień włóknisty fragment jądra miażdżystego lub także jego fragmenty wewnątrz pękniętego pierścienia. Po odbarczeniu struktur nerwowych następuje warstwowe szycie tkanek i zakończenie operacji.


1,5 - 2 hDuration of the treatment

2 dni /1 noc po zabieguStay in the clinic

ogólneAnesthesia

3 miesiąceRecommended stay under the supervision of a doctor

Dodatkowe informacje:

Materiał opracował: dr Przemysław Błauciak
https://www.znanylekarz.pl/przemyslaw-blauciak/neurochirurg/wroclawArrive for a visit
How can we help you?

Arrive for a visit


* By sending the form, I agree to submit the offer and process and store my personal data for marketing purposes in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997.