Szpital Orthos w Grupie LUX MED

Firma LUX MED wzmacnia swoją obecność na Dolnym Śląsku, kontynuując przyjętą strategię rozwoju szpitalnictwa. Umowa, na mocy której nasz szpital stał się częścią Grupy została podpisana 11 lipca 2023 roku. To już 15. szpital działający w ramach struktur LUX MED.

 

Cieszę się, że rozszerzamy naszą ofertę o nowoczesne usługi szpitalne w stolicy województwa dolnośląskiego. Realizujemy tym samym nasze plany związane z rozwojem kompleksowej oferty opieki zdrowotnej i zapewnieniem realnej alternatywy dla publicznego systemu opieki szpitalnej. Dołącza do nas zespół uznanych w regionie specjalistów, zarówno w wymiarze medycznym jaki i zarządczym. To duże wzmocnienie dla naszej Grupy – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

 

Do Grupy dołączyło ok. 230 pracowników, w tym 100 lekarzy specjalistów.

 

To dla nas wyjątkowy moment. Przez lata działalności naszego szpitala i dzięki pracy całego Zespołu staliśmy się numerem 1. dla tysięcy Pacjentów. Orthos jest synonimem najwyższej jakości świadczonych usług, miejscem pracy fantastycznych specjalistów oraz oddanego, zaangażowanego i profesjonalnego zespołu. Nasi Pacjenci zaufali nam, a my tego zaufania nie zawiedliśmy. Od teraz będziemy mogli realizować cele i priorytety z naszym strategicznym inwestorem branżowym, któremu podobnie jak nam wszystkim bliska jest idea: “leczymy nowocześnie, bezpiecznie i z sercem” – mówi Krzysztof Kotela, Prezes Zarządu Szpitala Wielospecjalistycznego Orthos.

 

W ubiegłym roku LUX MED wprowadził na rynek ofertę polisy ubezpieczenia szpitalnego, którego zaplecze infrastrukturalne składa się z szpitali własnych Grupy oraz kilkudziesięciu szpitali współpracujących. Oferta obejmuje pomoc medyczną w zakresie procedur planowych i przypadków nagłych, wspierając się w tym obszarze funkcją Koordynatorów Opieki Szpitalnej oraz, uruchomionych w ramach szpitala św. Elżbiety w Warszawie i szpitala Swissmed w Gdańsku, Oddziałów Pomocy Doraźnej. Przejęcie szpitala Orthos to kolejna akwizycja firmy w obszarze szpitalnictwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W kwietniu ub. roku do Grupy dołączyła spółka Med Polonia z Poznania.

 

Jestem przekonana, że dobra współpraca pozwoli na rozwój szpitala oraz na zapewnienie pacjentom jeszcze lepszego dostępu do naszego ubezpieczenia szpitalnego LUX MED – Pełna Opieka, obejmujące całość leczenia: od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc w nagłych przypadkach, aż po rehabilitację poszpitalną i przegląd zdrowia – dodaje Anna Rulkiewicz.

 

Działalność Orthos wpisuje się w przyjętą przez Grupę LUX MED strategię ESG. Szpital inwestuje w rozwiązani przyjazne dla środowiska, takie jak farmy fotowoltaiczne, i podejmuje inne działania pozwalające ograniczyć negatywny wpływ placówki na otoczenie.

***

 

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od ponad 30 lat. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

 

Grupa LUX MED zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.