test

Jeśli nie wyrażasz zgody na kontakt mailowym prosimy nie podawać maila.

JAKIE JEST RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZNIECZULENIEM? (prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją)


Współczesne znieczulenie jest na ogół bardzo bezpieczne. Każde znieczulenie wiąże się jednak z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i powikłań. Chociaż zazwyczaj są one krótkotrwałe i przemijające, niektóre mogą jednak być przyczyną długotrwałych problemów.

Częste działania niepożądane i powikłania obejmują: w przypadku wszystkich rodzajów znieczulenia:

• nudności (mdłości) i wymioty

• zawroty głowy i uczucie osłabienia

• dreszcze

• ból głowy

• świąd

• ból podczas podawania leków

• zasinienie i bolesność wokół miejsc gdzie były wykonywane zastrzyki i podawane kroplówki

• problemy z pęcherzem/ problemy z oddaniem moczu

• infekcje układu oddechowego

w przypadku znieczulenia ogólnego i/lub sedacji:

• splątanie (majaczenie) / zaburzenia zachowania

• stres emocjonalny

• utrata pamięci: jest to częstsze wśród osób starszych

• ból gardła

• zaburzenia widzenia

• senność

• uszkodzenie zębów, warg i języka

w przypadku znieczulenia regionalnego/miejscowego:

• długotrwałe drętwienie lub mrowienie

• obniżenie ciśnienie krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane i powikłania obejmują:

w przypadku wszystkich rodzajów znieczulenia:

• pogorszenie istniejących problemów zdrowotnych

• reakcja alergiczna

• problemy z oddychaniem

• środek znieczulający nie działa w pełni (np. powrót świadomości podczas znieczulenia ogólnego lub konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego gdy znieczulenie regionalne nie w pełni powoduje zablokowanie czucia /czucia bólu w obszarze ciała poddanym znieczuleniu regionalnemu)

w przypadku znieczulenia ogólnego i/lub sedacji:

• uszkodzenie oczu (np. otarcia na przedniej części oka), zmiany te zwykle łatwo się goją

• ból mięśni

• zaburzenia snu

w przypadku znieczulenia ogólnego/regionalnego/miejscowego:

• uszkodzenie nerwów (porażenie lub drętwienie): ich zakres i umiejscowienie zależy od rodzaju znieczulenia, które zostało wykonane i najczęściej są to zmiany przemijające, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać trwałe zmiany
w przypadku znieczulenia regionalnego

• toksyczne działanie leków znieczulenia miejscowego (leczone w trakcie ich wystąpienia)

• silny ból głowy.

Rzadkie działania niepożądane i powikłania obejmują:

w przypadku wszystkich rodzajów znieczulenia:

• poważna reakcja alergiczna

• przedostanie się treści żołądkowej do płuc i ich uszkodzenie

• awaria sprzętu

• zatrzymanie akcji serca

• udar

• trwała niepełnosprawność (np. trwałe uszkodzenie nerwów z możliwym porażeniem lub niedowładem)

• głuchota (zwykle krótkotrwała)

• poważne zaburzenia oddychania (bardzo rzadko)

• drgawki (bardzo rzadkie)

• ciężkie uszkodzenie lub śmierć (bardzo rzadkie)

w przypadku znieczulenia ogólnego i/lub sedacji:

• utrata wzroku i ślepota

• szybkie i znaczne podniesienie temperatury ciała

w przypadku znieczulenia regionalnego:

• zakażenie (np. wokół miejsca wstrzyknięcia i cewnika zewnątrzoponowego; zapalenie opon mózgowych; ropień nadtwardówkowy). Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka i powikłań w znieczuleniu miejscowym, regionalnym, ogólnym, zewnątrzoponowym, rdzeniowym i dziecięcym oraz sedacji są zawarte w informacji i zgodzie na znieczulenie przedstawianej podczas konsultacji anestezjologicznej.

Jakie są szczególne zagrożenia wynikające ze stanu zdrowia?

Mogą również istnieć zagrożenia specyficzne dla indywidualnego stanu i okoliczności. Ryzyko w konkretnym, jednostkowym przypadku będzie zależało od:

• tego, jak prosta lub złożona jest operacja,

• tego, jak długo trwa operacja

• tego, czy operacja jest nagła, pilna czy planowa.

Ryzyko znieczulenia zwiększa również:

• podeszły wiek

• palenie papierosów

• nadwaga i otyłość

• występowanie dodatkowych czynników:

- przeziębienie lub grypa, astma lub inna choroba układu oddechowego

- cukrzyca

- choroba serca

- choroba nerek

- wysokie ciśnienie krwi

- oraz/lub inne poważne schorzenia.
Ankieta przedoperacyjna służy do zebrania informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Pana/Pani współpraca przyczyni się do optymalnego przebiegu znieczulenia.


Prosimy bardzo dokładnie odpowiedzieć na podane pytania. Wszystkie niejasności prosimy poruszyć podczas rozmowy z anestezjologiem i w jego obecności podpisać zgodę na znieczulenie.


(pomiar proszę wyrazić w kg)
(pomiar proszę wyrazić w cm)
(proszę wymienić)
proszę wymienić nazwy leków wraz z dawkowaniem i informacją od jak dawna lek jest przyjmowany (np. Ketonal 100mg 2xdziennie rano i wieczorem)
proszę wymienić i podać daty zabiegów (np. usunięcie wyrostka robaczkowego - grudzień 1990r.)
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Proszę zaznaczyć
Prosimy o podanie ilości ciąż i porodów oraz czy były one siłami natury czy poprzez cięcie cesarskie
W najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem Wasz Indywidualny Opiekun Pacjenta celem umówienia rozmowy z anestezjologiem.

    W przypadku pytań do Państwa dyspozycji są:

  • Agnieszka Sobel - 530 838 087
  • Monika Kramarczyk tel. 603 763 336
  • Ewelina Paciorkowska tel. 668 600 805
  • Elżbieta Zimmermann tel. 661 760 329