dr Dorota Adamek-Nowak (specjalizacja: otolaryngologia dziecięca)