Odbarczenie stenozy lędźwiowej

Operations

Zabieg odbarczenia struktur nerwowych w lędźwiowym odcinku kanału kręgowego kręgosłupa przeprowadza się w przypadku stwierdzenia objawowych zmian w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Zmiany takie (przepukliny krążków międzykręgowych, osteofity kostne, przerośnięte stawy międzykręgowe, przerośnięte więzadła) powodują kompresję struktur nerwowych w kanale kręgowym kręgosłupa (korzenie nerwów rdzeniowych), dając dolegliwości wynikające z nieprawidłowego działania uciśniętych elementów układu nerwowego. Może występować w poziomie jednej lub kilku przestrzeni międzykręgowych.

Najczęściej jest to zespół bólowy lędźwiowego odcinka kręgosłupa promieniujący do jednej lub obu kończyn dolnych – w zależności od lokalizacji zmian i ucisku konkretnych nerwów. Często towarzyszą mu również zaburzenia czucia w obrębie kończyn dolnych (osłabienie lub wzmożenie czucia oraz parestezje – uczucie odrętwienia kończyny).

W pewnych przypadkach może dojść dodatkowo do osłabienia siły mięśniowej w obrębie kończyn dolnych, powodujących problemy z chodem oraz zaburzenia funkcji zwieraczy (niemożność oddania moczu lub osłabienie kontroli nad jego oddawaniem). Oprócz charakterystycznych objawów w badaniu neurologicznym obecność stenozy kanału kręgowego lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz jej dokładną lokalizację stwierdza się w badaniu rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, bądź, w przypadku przeciwwskazań do jego wykonania, w badaniu tomografii komputerowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Leczenie operacyjne wskazane jest w przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym (odpoczynek, leczenie przeciwbólowe, rehabilitacja) bądź w przypadku występowania niedowładu i/lub zaburzeń funkcji zwieraczy.


Pacjent po znieczuleniu ogólnym jest układany na stole operacyjnym w pozycji na brzuchu na specjalnych podkładkach. Przy pomocy śródoperacyjnego aparatu RTG oznacza się przestrzeń międzykręgową, w której doszło do wypadnięcia przepukliny. Następnie, po dezynfekcji i obłożeniu pola operacyjnego oraz miejscowego znieczulenia skóry, wykonuje się linijne nacięcie skóry i tkanki podskórnej, którego długość jest uzależniona od nasilenia i lokalizacji zmian zwyrodnieniowych oraz rozległości planowanego zabiegu.

Po dotarciu do wyrostków kolczystych kręgosłupa, wykonuje się jednostronne lub obustronne odwarstwienie mięśni od struktur kostnych kręgosłupa. Po dotarciu do łuków kręgów oraz ponownym potwierdzeniu prawidłowej przestrzeni międzykręgowej przy pomocy aparatu RTG wykonuje się częściowe usunięcie łuków kręgów, uzyskując dostęp do struktur nerwowych wewnątrz kanału kręgowego. Kolejno, w obrazie mikroskopowym, wykonuje się usunięcie zmian zwyrodnieniowych uciskających struktury nerwowe, powodując zmniejszenie wywieranego na nie ucisku. Zakres operacji zależy od warunków anatomicznych i stwierdzonych śródoperacyjnie rozległości zmian zwyrodnieniowych. Po odbarczeniu struktur nerwowych następuje warstwowe szycie tkanek i zakończenie operacji.

W niektórych sytuacjach konieczne jest zastosowanie specjalnych implantów stabilizujących kręgosłup.


2-3 godzinyDuration of the treatment

2-3 dni/1-2 noce po zabieguStay in the clinic

ogólneAnesthesia

3 miesiąceRecommended stay under the supervision of a doctor

Dodatkowe informacje:

Materiał opracował: dr Przemysław Błauciak
https://www.znanylekarz.pl/przemyslaw-blauciak/neurochirurg/wroclawArrive for a visit
How can we help you?

Arrive for a visit


* By sending the form, I agree to submit the offer and process and store my personal data for marketing purposes in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997.