Certyfikaty i Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Misja naszej organizacji:

„Leczymy nowocześnie, bezpiecznie i z sercem”

Nasze cele strategiczne:

 • Stworzenie jednostki ochrony zdrowia o najwyższym poziomie świadczonych usług, dostosowanej do potrzeb społeczeństwa i nadążającej za rozwojem nauk medycznych;
 • Stałe pozyskiwanie pacjentów;
 • Stałe pozyskiwanie partnerów do współpracy;
 • Systematyczne wprowadzanie nowych technologii medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • Stworzenie Szpitala przyjaznego pacjentom;
 • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów;
 • Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym;
 • Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich zaspokajanie zgodnie z wiedzą medyczną;
 • Monitorowanie satysfakcji pacjentów i pracowników;
 • Monitorowanie zapotrzebowania na konkretne usługi medyczne;
 • Dostosowywanie infrastruktury Szpitala do przepisów zewnętrznych;
 • Doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników;
 • Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy;
 • Współpracę z interesariuszami Szpitala.

Realizując wyżej wymienione cele, ORTHOS Sp. z o.o. wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala, wdrażamy i będziemy stale doskonalić system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 15224:2017.

Wszystkich Pracowników czynię współodpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do aktywnego włączenia się do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

Informujemy również, że:

Ochrona radiologiczna – informacja o wpływie na zdrowe ludzi i środowisko
Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w Szpitalu Wielospecjalistycznym ORTHOS, polegająca na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z prowadzoną działalnością do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników. Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające na terenie i w sąsiedztwie szpitala, a także osoby z ogółu ludności.
Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941)
Komorowice 25.01.2023 r.