Ortopedia

Endoprotezoplastyki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego od 19 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 19 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu barkowego od 27 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu biodrowego od 24 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu kolanowego od 24 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 19 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia kolana
Operacja więzadeł pobocznych kolana 6 900 zł + koszt implantu
Osteotomia okolicy stawu kolanowego od 8 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja niestabilności rzepki (metoda artroskopowa lub otwarta) 7 700 zł
Cysta Bakera 5 500 zł
Plastyka chrząstki metodą mozaikową 9 900 zł
Artroskopia diagnostyczno-lecznicza kolana od 6 300  zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 7 100 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego od 9 700 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego od 10 900 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja uszkodzeń chrzęstno – kostnych stawu kolanowego od 10 900 + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu kolanowego od 5 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Synowektomia stawu kolanowego od 6 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia ręki
Operacja cieśni nadgarstka od 3 500zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja w chorobie Dupuytrena od 4 200zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palca przeskakującego od 3 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi rekonstrukcyjne, naprawcze powikłania po uszkodzeniach ścięgien, nerwów od 9 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia od 8 000 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Leczenie operacyjne torbieli galaretowatej (ganglion) od 3 500 zł
Resekcja kaletki – kończyna górna od 5 100 zł
Mały zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 5 200 zł
Średni zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 6 900 zł
Duży zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 8 400 zł
Centrum Rekonstrukcji Splotu Ramiennego i Nerwów Obwodowych
Zabieg rekonstrukcyjny w całkowitym uszkodzeniu splotu ramiennego od 34 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg rekonstrukcyjny w częściowym uszkodzeniu splotu ramiennego od 30 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie części podobojczykowej splotu ramiennego z dostępu pachowego od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzenia pojedynczego nerwu obwodowego od 13 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy uszkodzeniu nerwów obwodowych od 15 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza splotu ramiennego od 24 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza nerwu obwodowego od 15 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia barku
Artroskopia barku z leczeniem stenozy podbarkowej od 8 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów i odbarczenie ciasnoty podbarkowej od 9 800 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja AC (wielozrostu barkowo-obojczykowego) od 8 000 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie/rekonstrukcja obrąbka stawu barkowego od 9 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nawykowego zwichnięcia barku sposobem Bristowa od 9 300 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia biodra
Artroskopia biodra od 11 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powięzi „biodra trzaskającego” od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu biodrowego od 5 700 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) od 9 000 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) z podaniem „komórek macierzystych” od 11 500 zł
Chirurgia stopy i stawu skokowego
Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) od 4 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) i palec młotkowaty od 6 300 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Palec młotkowaty od 3 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha sztywnego (usztywnienie lub cheilektomia) od 3 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego od 8 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza korekcyjna stawu skokowego górnego sposobem llizarowa od 16 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia urazowa narządu ruchu
Kończyna górna
Zespolenie złamania paliczków i kości śródręcza od 5 800 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości przedramienia od 6 200 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie śródszpikowe złamań kości ramiennej od 8 200 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolicy barku

(złamanie obojczyka, uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego, złamanie głowy kości ramiennej)

od 7 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Kończyna dolna
Zespolenie złamania przezkrętarzowego

(DHS lub gwoździem śródszpikowym)

od 12 300 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania szyjki kości udowej

(śruby kaniulowane)

od 12 300 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolic stawu kolanowego od 7 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kostek goleni od 6 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości śródstopia od 5 800 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie ścięgna Achillesa od 6 500 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – jedna strona od 6 900 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przezskórne wydłużenie Achillesa metodą Hoke’a – obie strony od 8 400 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia (W zależności od rodzaju zespolenia – ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej) od 4 700 zł
Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 4 000 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 1 800 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 1 000 zł
Ortopedia dziecięca
Osteotomia miednicy, pełna rekonstrukcja stawu biodrowego od 14 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia wewnętrznego – udo, miednica od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości – kość udowa/miednica, kość piszczelowa/strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość udowa od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość udowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja pierwotna i wtórna wrodzonych i nabytych deformacji – kości (ramienna, udowa) od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wydłużenie ścięgien (Ponseti), przykurcze palców od 4 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

BIO ORTHO SPORT – Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów dr n. med. prof. WSF Bogusława Sadlika
Staw kolanowy
Artroskopia stawu kolanowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z podaniem komórek macierzystych ze szpiku kostnego od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem antologicznych wiórów chrzęstnych od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym od 15 500 zł do 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 24 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa od 10 900 zł w tym cena implantów Medgal

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja lub augmentacja PCL jednopęczkowa od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL dwupęczkowa od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki więzadłem MCL od 14 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 6 700 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przeszczep łąkotki z wykorzystaniem materiału z banku tkanek od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 9 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Tomfix od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia DFO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Synthes od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO lub DFO z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna jednoprzedziałowa z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Iniekcja dostawowa komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej metodą LipoCell Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej
Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego z resekcją ganglionów od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu z dojścia tylnego i przedniego od 7 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL i CFL) metodą Brostroma od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego i piętowo-skokowego (ATFL i CFL) metodą INSERT od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Reinsercja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) lub piętowo-strzałkowego (CFL) w przypadku świeżego uszkodzenia od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy cześciowego uszkodzenia więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego od 15 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego z jednoczasowym zabiegiem naprawczym ATFL lub CFL od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego z korekcją ustawienia od 13 500 zł do 14 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego i piętowo-skokowego z użyciem gwoździa odpiętowego od 16 500 zł do 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Potrójna artrodeza tyłostopia od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna nadkostkowa od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej wydłużająca kolumnę boczną stopy od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej z przesunięciem guza piętowego od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna w obrębie śródstopia od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawów stępu od 12 00 zł do 13 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona od 7 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych z artoerezą zatoki stępu od 12 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artoereza zatoki stępu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego z założeniem dystraktora zewnętrznego od 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia dystraktora zewnętrznego od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia implantów w obrębie stawu skokowego i stopy od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)