Ortopedia

Endoprotezoplastyki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego od 17 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 17 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Endoprotezoplastyka stawu barkowego od 25 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu biodrowego od 20 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Realloplastyka stawu kolanowego od 20 500 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego od 17 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia kolana
Operacja więzadeł pobocznych kolana 6 000 zł + koszt implantu
Osteotomia okolicy stawu kolanowego od 7 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja niestabilności rzepki (metoda artroskopowa lub otwarta) 6 700 zł
Osteotomia okolicy kolana od 7 400 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Cysta Bakera 4 900 zł
Plastyka chrząstki metodą mozaikową 8 900 zł
Artroskopia diagnostyczno-lecznicza kolana od 5 400  zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 5 800 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego od 8 500 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego od 9 800 zł + koszt implantu
Rekonstrukcja uszkodzeń chrzęstno – kostnych stawu kolanowego od 9 500 + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu kolanowego od 4 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia ręki
Operacja cieśni nadgarstka od 2 700zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja w chorobie Dupuytrena od 3 300zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palca przeskakującego od 2900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabiegi rekonstrukcyjne, naprawcze powikłania po uszkodzeniach ścięgien, nerwów od 7 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Leczenie operacyjne torbieli galaretowatej (ganglion) od 2 300 zł
Resekcja kaletki – kończyna górna od 3 900 zł
Mały zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 4000 zł
Średni zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 5500 zł
Duży zabieg rekonstrukcyjno-naprawczy w chirurgii ręki od 6 900 zł
Centrum Rekonstrukcji Splotu Ramiennego i Nerwów Obwodowych
Operacja splotu: uszkodzenie części górnej – rewizja w części nadobojczykowej, neuroliza od 14 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja splotu: uszkodzenie części górnej: rewizja w części nadobojczykowej + transfer Narakasa + transfer na ramieniu Oberlin/McKinnon od 22 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja splotu: uszkodzenie części górno-środkowej – rewizja w części nadobojczykowej + transfer Narakasa + transfer Smaska lub graffting nerwem własnym wewnątrzsplotowy + transfer na ramieniu Oberlin/McKinnon od 24 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja splotu: uszkodzenie T1 Hand – rewizja w części nadobojczykowej + transfer Narakasa + lub graffting nerwem własnym wewnątrzsplotowy + neurotyzacja zgięcia łokcia z nerwów międzyżebrowych od 26 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja splotu: całkowite uszkodzenie – rewizja z dotępu Wang/Bhatia, transfer Narakasa + neurotyzacja zgięcia łokcia z nerwów międzyżebrowych + koaptacja LT do kikuta pnia górnego od 28 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja splotu: uszkodzenie w części podobojczykowej – rewizja z dostępu podobojczykowego z ew. grafftingiem od 15 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia barku
Artroskopia barku od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów i odbarczenie ciasnoty podbarkowej od 8 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja AC (wielozrostu barkowo-obojczykowego) od 8 000 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie/rekonstrukcja obrąbka stawu barkowego od 7 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nawykowego zwichnięcia barku sposobem Bristowa od 6 900 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia biodra
Artroskopia biodra od 7 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka powięzi „biodra trzaskającego” od 4 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Resekcja kaletki okolicy stawu biodrowego od 3 900 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) od 7 000 zł
Operacyjne leczenie choroby Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej) z podaniem „komórek macierzystych” od 9 000 zł
Chirurgia stopy i stawu skokowego
Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (HALLUX) i palec młotkowaty od 5 300 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Palec młotkowaty od 3 000 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego od 6 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia urazowa narządu ruchu
Kończyna górna
Zespolenie złamania paliczków i kości śródręcza od 3 900 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości przedramienia od 4 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie śródszpikowe złamań kości ramiennej od 6 000 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolicy barku

(złamanie obojczyka, uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego, złamanie głowy kości ramiennej)

od 4 700 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Kończyna dolna
Zespolenie złamania przezkrętarzowego

(DHS lub gwoździem śródszpikowym)

od 9 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania szyjki kości udowej

(śruby kaniulowane)

od 9 400 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania okolic stawu kolanowego od 4 700 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kostek goleni od 4 300 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zespolenie złamania kości śródstopia od 3 800 zł + koszt implantów

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Szycie ścięgna Achillesa od 4 900 zł

(Rodzaj implantów i ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia (W zależności od rodzaju zespolenia – ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej) od 3000 zł
Zaopatrzenie rozległej rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu ogólnym od 2000 zł
Zaopatrzenie rany skóry, tkanki podskórnej, mięśnia i/lub ścięgna w znieczuleniu miejscowym od 800 zł
Zaopatrzenie prostej rany skóry i lub tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym od 400 zł
Ortopedia dziecięca
Osteotomia miednicy, pełna rekonstrukcja stawu biodrowego od 14 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie zespolenia wewnętrznego – udo, miednica od 5 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości – kość udowa/miednica, kość piszczelowa/strzałkowa od 5 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość udowa od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia klinowa – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 5 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość udowa od 5 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości – kość piszczelowa / kość strzałkowa od 5 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja pierwotna i wtórna wrodzonych i nabytych deformacji – kości (ramienna, udowa) od 10 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wydłużenie ścięgien (Ponseti), przykurcze palców od 3 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

BIO ORTHO SPORT – Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów dr Bogusława Sadlika
Staw kolanowy
Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 19 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym od 14 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 20 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL dwupęczkowa od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Staw skokowy
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 8 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 8 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego od 14 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego z jednoczasowym zabiegiem naprawczym ATFL lub CFL od 16 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)