Onkologia

Chirurgia onkologiczna
Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu miejscowym od 1700 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu ogólnym od 2 300 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym od 1300 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu ogólnym od 2100 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z plastyką (jednoczasowo) od 25 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z węzłami chłonnymi pachy od 5 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z procedurą węzła wartowniczego od 6 700 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Amputacja piersi sposobem Patey’a od 5 700 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Odbytnica- przednia resekcja laparoskopowo od 12 500 zł

plus koszt staplerów

Odbytnica – resekcja brzuszno-krzyżowa laparoskopowo od 13 650 zł

plus koszt staplerów

Jelito grube – resekcja okrężnicy laparoskopowo od 10 500 zł

plus koszt staplerów

Usuniecie nadnercza laparoskopowo od 9 700 zł
Badanie histopatologiczne podczas zabiegu onkologicznego 450 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym – dr M.Pudełko 500 zł (każda kolejna zmiana + 400 zł)