Onkologia

Chirurgia onkologiczna
Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu miejscowym od 3 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna – wycięcie guza piersi w znieczuleniu ogólnym od 5 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym od 3 500 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Biopsja chirurgiczna węzła chłonnego w znieczuleniu ogólnym od 5 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z węzłami chłonnymi pachy od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie kwadrantu piersi z procedurą węzła wartowniczego od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Amputacja piersi sposobem Patey’a od 9 000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Wycięcie nowotworu tarczycy od 16000 zł

plus koszt badania histopatologicznego

Badanie histopatologiczne podczas zabiegu onkologicznego 800 zł
każda kolejna zmiana + 400 zł