Neurochirurgia

Neurochirurgia
Kriolezja

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 2 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

TESI

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 1300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia lędźwiowa (mikrodyscektomia) od 12500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie nerwów rdzeniowych ze zrostów – reoperacja od 17 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Discektomia lędźwiowa +stabilizacja międzywyrostkowa od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Stabilizacja międzywyrostkowa (implant międzykolczysty) od 9 000 zł + cena implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja stenozy lędźwiowej metodą mikrochirurgiczą od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-jeden poziom od 14 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-powyżej jednego poziomu od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Korporektomia szyjna ze stabilizacją koszem i płytą od 20 150 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka jednopoziomowa od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka wielopoziomowa od 9 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cieśni nadgrastka od 2 300 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu łokciowego w okolicy rowka od 3 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu strzałkowego w okolicy głowy strzałki od 3 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nerwów obwodowych inna (np.anastomoza VII-XII) od 9 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora rdzenia kręgowego (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 7500 zł + cena elektrody,
II etap – od 7500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora nerwów krzyżowych (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 7500 zł + cena elektrody,
II etap – od 7500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacja pompy Baklofenowej/Morfinowej od 12 500 zł + cena pompy

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza kanału kręgowego od 20 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja jamistości rdzenia kręgowego od 15 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)