Neurochirurgia

Neurochirurgia
Kriolezja

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 2 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

TESI

(zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym)

od 1 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia lędźwiowa (mikrodyscektomia) od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Uwolnienie nerwów rdzeniowych ze zrostów – reoperacja od 19 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Discektomia lędźwiowa +stabilizacja międzywyrostkowa od 20 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Stabilizacja międzywyrostkowa (implant międzykolczysty) od 9 900 zł + cena implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja stenozy lędźwiowej metodą mikrochirurgiczą od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-jeden poziom od 16 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dyscektomia szyjna-powyżej jednego poziomu od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Korporektomia szyjna ze stabilizacją koszem i płytą od 21 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka jednopoziomowa od 7 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wertebroplastyka wielopoziomowa od 9 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cieśni nadgrastka od 2 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu łokciowego w okolicy rowka od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Dekompresja nerwu strzałkowego w okolicy głowy strzałki od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja nerwów obwodowych inna (np.anastomoza VII-XII) od 9 500 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora rdzenia kręgowego (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 8500 zł + cena elektrody,
II etap – od 8500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacją stymulatora nerwów krzyżowych (zabieg z hospitalizacją w znieczuleniu ogólnym) I etap – od 8500 zł + cena elektrody,
II etap – od 8500 zł + cena baterii.

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Implantacja pompy Baklofenowej/Morfinowej od 14 500 zł + cena pompy

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Usunięcie guza kanału kręgowego od 22 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja jamistości rdzenia kręgowego od 17 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)