Chirurgia

Chirurgia ogólna
Usunięcie pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia) klasyczna/laparoskopowa od 5000 zł (klasycznie)

od 5 900 zł (laparoskopowo)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo jednostronna (z siatką) od 6 900 zł jednostronna + cena siatki
od 8 400 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny udowej od 4 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej od 4 600 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie (“na otwarto”) 4 600 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej (w zależności od wielkości) od 6 000 zł + cena siatki

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cysty pilonidalnej od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego od 6 900 zł
Klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego od 5 900 zł
Założenie gastrostomii odżywczej od 6 900 zł + cena sondy
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym (zabieg ambulatoryjny) od 600 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Wycięcie zmiany skórnej (zabieg ambulatoryjny) od 400 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Badanie histopatologiczne wyciętej zmiany skórnej 50 zł za każdą wyciętą zmianę
Mały zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (zabieg ambulatoryjny) od 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia tarczycy
Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy od 6 000 zł (częściowe usunięcie)

od 7 500 zł (całkowite usunięcie)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wycięcie nowotworu tarczycy od 12 500 zł
Wycięcie nowotworu tarczycy + neuromonitoring od 14 800 zł