Chirurgia

Chirurgia ogólna
Usunięcie pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia) klasyczna/laparoskopowa od 4 500 zł (klasycznie)

od 5 800 zł (laparoskopowo)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo jednostronna (z siatką) od 6 700 zł jednostronna + cena siatki
od 8 000 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny udowej od 4 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej od 4 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie (“na otwarto”) 4 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej (w zależności od wielkości) od 5 300 zł + cena siatki

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja cysty pilonidalnej od 3 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego od 6 400 zł
Klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego od 5 000 zł
Założenie gastrostomii odżywczej od 6 000 zł + cena sondy
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym (zabieg ambulatoryjny) od 500 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Wycięcie zmiany skórnej (zabieg ambulatoryjny) od 400 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Badanie histopatologiczne wyciętej zmiany skórnej 50 zł za każdą wyciętą zmianę
Mały zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (zabieg ambulatoryjny) od 350 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia szczękowa
BSSO (obustronne, strzałkowe rozdzielenie żuchwy) dla wad III kl. szkieletowej od 13 000 zł*
BSSO dla wad II kl. szkieletowej od 15 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort od 30 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort od 28 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 36 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 34 000 zł*
Osteoplastyka szczęki – Le Fort I osteotomy od 18 000 zł*
Osteoplastyka szczęki + segmentacja od 20 000 zł*
Osteoplastyka trzonu żuchwy (wing osteotomy) od 18 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) dwusegmentowe od 20 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) trzy-, lub czterosegmentowe od 22 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 1-częściowa od 6 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 3-częściowa od 8 000 zł*
GENIOPLASTYKA powiększająca od 9 000 zł*
Autogenny przeszczep kości z talerza biodrowego 5 000 zł
Allogenny wszczep do kości twarzy (w zależności od rodzaju i ilości użytego materiału) 1 000 – 1 500 zł za 1 cc
Usunięcie płytek i śrub tytanowych po zabiegu ortognatycznym (znieczulenie miejscowe) 300 zł od zespolenia
Chirurgia tarczycy
Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy od 6 000 zł (częściowe usunięcie)

od 7 500 zł (całkowite usunięcie)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)