Chirurgia

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia ogólna
Usunięcie pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia) klasyczna/laparoskopowa od 5 600 zł (klasycznie)

od 6 500 zł (laparoskopowo)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Operacja przepukliny pachwinowej laparoskopowo od 7 500 zł jednostronna + cena siatki
od 9 000 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny pachwinowej klasycznie („na otwarto”) 5 800 zł + cena siatki
Operacja przepukliny udowej od 5 800 zł + cena siatki
Operacja przepukliny udowej laparoskopowo od 7 500 zł + cena siatki
od 9 000 zł obustronna + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej od 5 600 zł + cena siatki
Operacja przepukliny pępkowej laparoskopowo od 7 200 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej (w zależności od wielkości) od 7 000 zł + cena siatki
Operacja przepukliny brzusznej laparoskopowo od 9 000 zł + cena siatki
Operacja cysty pilonidalnej od 4 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego od 6 900 zł
Klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego od 5 900 zł
Założenie gastrostomii odżywczej od 6 900 zł + cena sondy
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym (zabieg ambulatoryjny) od 700 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Wycięcie zmiany skórnej (zabieg ambulatoryjny) od 500 zł

(każda kolejna zmiana plus 100 zł)

Badanie histopatologiczne wyciętej zmiany skórnej 70 zł za każdą wyciętą zmianę
Mały zabieg chirurgiczny w znieczuleniu miejscowym (zabieg ambulatoryjny) od 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Chirurgia tarczycy
Częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu

***zabieg bez zastosowania neuromonitoringu – koszt niższy o 2000 zł.

od 8 500 zł (częściowe usunięcie)

od 9 900 zł (całkowite usunięcie)

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Wycięcie tarczycy z nowotworem – z zastosowaniem neuromonitoringu

***zabieg bez zastosowania neuromonitoringu – koszt niższy o 2000 zł.

od 14 800 zł