Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa
BSSO (obustronne, strzałkowe rozdzielenie żuchwy) dla wad III kl. szkieletowej od 15 000 zł*
BSSO dla wad II kl. szkieletowej od 18 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort od 36 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort od 32 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 42 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 40 000 zł*
Osteoplastyka szczęki – Le Fort I osteotomy od 21 000 zł*
Osteoplastyka szczęki + segmentacja od 23 000 zł*
Osteoplastyka trzonu żuchwy (wing osteotomy) od 21 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) dwusegmentowe od 23 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) trzy-, lub czterosegmentowe od 25 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 1-częściowa od 7 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 3-częściowa od 9 000 zł*
GENIOPLASTYKA powiększająca od 10 500 zł*
Autogenny przeszczep kości z talerza biodrowego 6 000 zł
Allogenny wszczep do kości twarzy (w zależności od rodzaju i ilości użytego materiału) 1 500 – 2 000 zł za 1 cc
Usunięcie płytek i śrub tytanowych po zabiegu ortognatycznym (znieczulenie miejscowe) 400 zł od zespolenia