Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa
BSSO (obustronne, strzałkowe rozdzielenie żuchwy) dla wad III kl. szkieletowej od 13 000 zł*
BSSO dla wad II kl. szkieletowej od 15 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort od 30 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort od 28 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad II kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 36 000 zł*
Zabieg dwuszczękowy BSSO dla wad III kl. szczękowej + Le Fort + genioplastyka od 34 000 zł*
Osteoplastyka szczęki – Le Fort I osteotomy od 18 000 zł*
Osteoplastyka szczęki + segmentacja od 20 000 zł*
Osteoplastyka trzonu żuchwy (wing osteotomy) od 18 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) dwusegmentowe od 20 000 zł*
SARPE (poszerzenie szczęki z dystraktorem) trzy-, lub czterosegmentowe od 22 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 1-częściowa od 6 000 zł*
GENIOPLASTYKA (korekta bródka) redukcyjna, 3-częściowa od 8 000 zł*
GENIOPLASTYKA powiększająca od 9 000 zł*
Autogenny przeszczep kości z talerza biodrowego 5 000 zł
Allogenny wszczep do kości twarzy (w zależności od rodzaju i ilości użytego materiału) 1 000 – 1 500 zł za 1 cc
Usunięcie płytek i śrub tytanowych po zabiegu ortognatycznym (znieczulenie miejscowe) 300 zł od zespolenia