Cennik BJRD

BIO ORTHO SPORT – Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów dr n. med. prof. WSF Bogusława Sadlika
Staw kolanowy
Artroskopia stawu kolanowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z podaniem komórek macierzystych ze szpiku kostnego od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem antologicznych wiórów chrzęstnych od 14 200 zł do 15 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym od 15 500 zł do 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide z przeszczepem kości oraz klejem tkankowym z podaniem komórek macierzystych z galarety Whartona od 24 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa od 10 900 zł w tym cena implantów Medgal

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja lub augmentacja PCL jednopęczkowa od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Augmentacja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL dwupęczkowa od 13 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 12 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja ACL jednopęczkowa oraz jednoczasowa naprawa łąkotki więzadłem MCL od 14 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopowa naprawa łąkotki od 6 700 zł + koszt implantu

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Przeszczep łąkotki z wykorzystaniem materiału z banku tkanek od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrząstki stawu kolanowego z użyciem matrycy Hialofast lub Chondrogide oraz jednoczasowa naprawa łąkotki od 18 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 9 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Tomfix od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia DFO z użyciem płyty Arthrex lub podobnej od 10 200 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO z użyciem płyty Synthes od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia HTO lub DFO z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna jednoprzedziałowa z dodatkowymi procedurami (rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja chrząstki, naprawa łąkotki) od 16 500 zł do 24 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Iniekcja dostawowa komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej metodą LipoCell Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej
Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu od 6 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego z resekcją ganglionów od 6 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artroskopia stawu skokowego: usunięcie zrostów, synowektomia, płukanie stawu z dojścia tylnego i przedniego od 7 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL i CFL) metodą Brostroma od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego i piętowo-skokowego (ATFL i CFL) metodą INSERT od 12 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy częściowego uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Reinsercja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) lub piętowo-strzałkowego (CFL) w przypadku świeżego uszkodzenia od 11 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg naprawczy cześciowego uszkodzenia więzadła piętowo-strzałkowego (CFL) od 9 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego od 15 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego z jednoczasowym zabiegiem naprawczym ATFL lub CFL od 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego z korekcją ustawienia od 13 500 zł do 14 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawu skokowo-goleniowego i piętowo-skokowego z użyciem gwoździa odpiętowego od 16 500 zł do 18 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Potrójna artrodeza tyłostopia od 18 000 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna nadkostkowa od 11 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej wydłużająca kolumnę boczną stopy od 9 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna kości piętowej z przesunięciem guza piętowego od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Osteotomia korekcyjna w obrębie śródstopia od 10 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artrodeza stawów stępu od 12 00 zł do 13 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona od 7 400 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych od 8 900 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Plastyka palucha metodą Chevrona z korekcją palców młotkowatych z artoerezą zatoki stępu od 12 600 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Artoereza zatoki stępu od 5 800 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Rekonstrukcja chrzęstno-kostna stawu skokowego dolnego lub górnego z założeniem dystraktora zewnętrznego od 17 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia dystraktora zewnętrznego od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)

Zabieg usunięcia implantów w obrębie stawu skokowego i stopy od 4 500 zł

(Ostateczny koszt zabiegu uzgadniany po konsultacji lekarskiej)