Orthos.pl

Trwa aktualizacja serwisu


Szpital Wielospecjalistyczny ORTHOS
ul. Wrocławska 2a
52-229 Komorowice
e-mail: office@orthosklinika.pl

Rejestracja: 71 73 58 700
Fax: 71 73 58 716

Nr konta:
31 1140 1140 0000 2230 3200 1001